ChatGPT spôsobil najmä medzi marketérmi a novinármi veľký rozruch. Otvoril mnoho otázok a priniesol veľké očakávania. V tomto článku sa dozviete, ako funguje ChatGPT, aké má výhody a aké obmedzenia, a ako mu správne zadávať úlohy, aby ste získali najlepšie možné odpovede.

Čo je to ChatGPT?

ChatGPT je umelá inteligencia, ktorá bola vyvinutá spoločnosťou OpenAI na generovanie odpovedí na otázky.

Je to jeden z najvýkonnejších chatbotov, ktorý bol kedy vyvinutý. Využíva totiž technológiu nazývanú generatívne preberanie tém (GPT), ktorá mu umožňuje spracovávať a generovať texty.

Čo je to ChatGPT

Ako funguje ChatGPT

ChatGPT funguje skrz spracovávanie informácií pomocou strojového učenia a algoritmov spracovania jazykov. Jeho základnou funkciou je následné generovanie odpovedí na otázky používateľa. 

Aby sme boli konkrétni, pri spracovaní informácií ChatGPT najprv analyzuje vstupný text (napr. otázku) pomocou neurónových sietí, ktoré sú založené na GPT architektúre. Tieto siete sú trénované na veľkom množstve dát a zdrojov, ako sú knihy, články, noviny a pod. Práve tento tréning, resp. analýza dát je pre ChatGPT kľúčová, keďže sa od nej odvíja nielen kvalita odpovedí, ale aj gramatika a správne využitie a výber slov do odpovedí.

Pri spracovaní vstupného textu teda ChatGPT používa algoritmy na správne vyhodnotenie otázky a generovanie odpovede. ChatGPT vie analyzovať aj kontext, vďaka čomu poskytne ešte lepšie odpovede. Ak sa napríklad v priebehu konverzácie s ChatGPT uvedie nejaká informácia alebo časový záznam, systém si to zapamätá a svoju odpoveď vygeneruje v kontexte s predošlou konverzáciou.

ChatGPT-3 vs ChatGPT-4

ChatGPT donedávna fungoval v jazykovom module chatGPT-3, avšak v súčasnosti už beží na novom modeli ChatGPT-4. Oba boli vyvinuté spoločnosťou OpenAI.

Hlavný rozdiel medzi týmito dvomi verziami spočíva v počte parametrov, ktoré majú tieto modely. ChatGPT-4 ich má oveľa viac ako ChatGPT-3, čo znamená, že má väčšiu kapacitu a dokáže lepšie zvládať zložitejšie jazykové úlohy.

Konkrétne ChatGPT-4 má 1,6 bilióna parametrov, čo je takmer štvornásobok počtu parametrov  oproti ChatGPT-3, ktorý ich má „iba“ 175 miliónov. To umožňuje ChatGPT-4 produkovať ešte presnejšie a kreatívnejšie odpovede na rôzne otázky a úlohy, ako napríklad preklad a tvorbu nových textov alebo interakciu s používateľmi v chatovacích aplikáciách.

Je však dôležité zdôrazniť, že oba modely sú veľmi výkonné a efektívne v riešení jazykových úloh. Používanie ChatGPT-4 je však náročnejšie a nákladnejšie ako používanie ChatGPT-3, ktorý už teraz predstavuje jeden z najvyspelejších jazykových modelov, ktoré sú na trhu k dispozícii.

Obmedzenia ChatGPT

ChatGPT je nástroj, ktorý generuje veľké množstvo viet a názorov. Vzhľadom na to je v rámci niektorých kontroverzných tém blokovaný, teda vám na otázku neodpovie priamo.

Niektoré témy sú napr. zakázané z právnych dôvodov. Ako príklad môžeme uviesť debaty a odpovede na témy terorizmu alebo výroby zakázaných látok. ChatGPT sa tak nijako nemôže podieľať na nelegálnych činnostiach.

Rovnako sa ChatGPT nemôže vyjadrovať k témam, ktoré môžu byť nevhodné alebo neetické. Napríklad, diskusia o sexuálnom zneužívaní alebo iných nelegálnych alebo amorálnych aktivitách by mohla byť pre používateľa traumatizujúca.

Okrem toho existujú témy, ktoré sú kontroverzné alebo príliš zložité na to, aby boli riadne spracované nástrojom. Napríklad, diskusia o politike alebo náboženstve môže byť veľmi zložitá a diskutabilná vzhľadom na pluralitu názorov. Taktiež témy, ktoré sú príliš špecifické a neznáme väčšine ľudí, môžu byť pre ChatGPT ťažko spracovateľné.

ChatGPT je tiež informačne obmedzený práve kvôli ukončenému tréningu, resp. procesu učenia. Jeho tréning bol ukončený v roku 2021 a teda jeho znalosti sú limitované vedomosťami do tohto roku. 

Kryptografický znak

ChatGPT má integrovať aj kryptografickú známku, ktorou má predísť nekontrolovanému vydávaniu článkov od ChatGPT za vlastné, resp. označiť článok vygenerovaný umelou inteligenciou. Konkrétne ide o implementovanie komplikovaného kódu priamo do generovaného textu, ktorý má presné pravidlá. Tento kryptografický znak funguje na algoritme, v ktorom používa znaky v texte v určitom poradí či pravidelnosti.

Obsah generovaný umelou inteligenciou sa snaží detekovať napríklad nástroj GPTZero, avšak pri testovaní sa ukázalo, že ani tento nástroj nedokáže detekovať obsah písaný umelou inteligenciou bez chýb.

OpenAI má aj svoj vlastný nástroj AI Text Classifier, ktorý však nedá percentuálny tip na obsah generovaný AI, ale pravdepodobnosť toho, či je obsah tvorený umelou inteligenciou. Aby to nástroj vedel odhadnúť, text musí mať minimálne 1000 znakov.

Cenník ChatGPT

ChatGPT je na teraz stále zadarmo, avšak s níženou výkonnosťou. Pokiaľ chcete mať zaručený prístup do serverov aj počas zvýšenej vyťaženosti, bude potrebné si zaplatiť platený prémiový balík ChatGPT Plus

Platená verzia ChatGPT Plus stojí 20 dolárov mesačne:

ChatGPT cenník

V rámci ChatGPT existujú 4 rozdielne jazykové modely, pričom každý z nich má iný výkon, viete ich teda využiť aj na zložitejšie zadania:

4 jyzkové modely,ktorými disponuje ChatGPT

Ako zadávať úlohy do ChatGPT

Zadávanie otázok a úloh do ChatGPT funguje na základe zápisu textu do vstupného poľa chatovacieho rozhrania. ChatGPT následne použije svoju schopnosť rozumieť a modelovať súvislosti v texte, aby pochopil vašu otázku alebo úlohu a mohol vygenerovať odpoveď.

Ak chcete, aby ChatGPT odpovedal na vašu otázku čo najpresnejšie, existuje niekoľko tipov, ktoré môžu pomôcť:

 1. Jasne formulujte otázku alebo úlohu – pokiaľ je vaša otázka jasná, existuje väčšia pravdepodobnosť, že vám ChatGPT poskytne presnejšiu odpoveď. Snažte sa formulovať otázku čo najviac konkrétne a využite jasné výrazy.
 2. Poskytnite dostatočné informácie – ak poskytnete ChatGPT viac informácií o vašej otázke alebo úlohe, bude mať väčšie množstvo informácií na spracovanie a môže poskytnúť lepšiu odpoveď. Snažte sa dodať relevantné informácie, ktoré súvisia s vašou otázkou alebo úlohou.
 3. Skúste rôzne formulácie – pokiaľ prvá odpoveď ChatGPT nie je dostatočne presná, skúste položiť otázku alebo formulovať úlohu inými spôsobmi. To môže pomôcť ChatGPT lepšie pochopiť vašu otázku alebo úlohu a poskytnúť presnejšiu odpoveď.

Je však dôležité mať na pamäti, že ChatGPT nie je dokonalý a môže byť občas náchylný na chybovanie. Aj keď vám môže poskytnúť užitočné informácie a odpovede, vždy by ste mali vyhodnotiť jeho odpovede kriticky a použiť iné zdroje informácií na overenie ich presnosti.

Pre vysvetlenie, aj keď nepoložíte otázku konkrétne alebo sa spýtate veľmi všeobecne, stále môžete dostať uspokojivú odpoveď, avšak bez konkrétnych detailov, ktoré vám môžu práve chýbať. Na tieto dodatočné informácie sa však môžete spýtať v priebehu konverzácie tým, že zadáte ChatGPT príkaz na doplnenie odpovede o dané smerovanie.

ChatGPT to dokáže vďaka vnímaniu kontextu v rámci konverzácie. Teda vie, čo ste sa pýtali v predošlých otázkach a tiež vie, čo odpovedal. Text vie aj upraviť do štylistiky, ktorú vyžadujete, teda napríklad môžete požiadať ChatGPT, aby upravil napísaný článok, resp. text do veselej, vtipnej alebo smutnej formy.

Učenie sa interakciou

ChatGPT sa učí konverzáciou s používateľmi prostredníctvom procesu trénovania strojového učenia. To znamená, že v rámci konverzácie môžete vysvetliť, čo od neho žiadate vo viacerých správach a upresňovať jednotlivé požiadavky. Pokiaľ s jeho odpoveďou nie ste spokojní, máte možnosť mu zadať svoje pripomienky a poprosiť o novú odpoveď, pri ktorej zhrnie všetky informácie, o ktorých ste sa doteraz bavili. 

Príklad úlohy pre ChatGPT

Nižšie uvádzame príklad komplexného zadania pre ChatGPT, v ktorom chat nechávame opísať samého seba viacerými spôsobmi:

Na začiatok použijeme jednoduché zadanie bez akýchkoľvek spresnení. Nižšie vidíme, že ChatGPT napísal 5 odstavcov, ktoré môžu alebo nemusia odzrkadlovať predstavu, ktorú mal zadávateľ:

Ako funguje ChatGPT

V tomto prípade môžeme vidieť, že ChatGPT v odpovedi zahrnul svoj základný popis, výhody, nevýhody a jeho využitie. Sú primárne všeobecného charakteru.

Pokiaľ by sme chceli text s konkrétnymi informáciami, ako napríklad zahrnutie konkrétnej problematiky, porovnania s iným programom, využitia v praxi v konkrétnej profesii alebo chceli mať text napísaný špecifickým štýlom písania, musíme to zahrnúť do zadania.

V príklade nižšie sme zadanie upravili

Ukážka, ako funguje AI ChatGPT

V prípade, že sa so zadaniami chcete hrať, a teda zadať veľmi presné zadanie, dostanete odpoveď, za ktorú by sa nehanbil niekedy ani copywriter. V našom poslednom príklade sme napísali veľmi konkrétne zadanie, v ktorom sme udali rozsah článku, konkrétne informácie, ktoré chceme, aby obsiahol a špecifikoval, a v ktorom odstavci majú byť. Okrem toho chat dostal zadaný aj konkrétny štýl písania.

Nižšie si môžete pozrieť, ako také zadanie vyzerá aj s odpoveďou od ChatGPT:

Zadanie pre AI (umelú inteligenciu)

Odpoveď si môžete pozrieť nižšie a prípadne porovnať s predošlým príkladom:

Ukážka článku od AI

Práca s ChatGPT

ChatGPT môžete využívať aj mimo webovej stránky, napr. v Google Sheets alebo vo vyhľadávačoch. Prípadne, ak potrebujete sofistikovanejšie odpovede, môžete pre prácu využiť aj GPT Playground, o ktorom si povieme nižšie.

GPT Playground

GPT Playground je online nástroj, ktorý umožňuje používateľom experimentovať s modelom umelej inteligencie GPT-4 v oblasti chatovania. Tento nástroj bol vyvinutý rovnako OpenAI a umožňuje používateľom zadať otázku alebo začať konverzáciu s modelom GPT-4. Model následne odpovie na danú otázku v snahe poskytnúť používateľovi čo najpresnejšiu a najrelevantnejšiu odpoveď, ktorú môže používateľ ďalej rozvíjať alebo upravovať pri pokračovaní konverzácie.

Hlavný rozdiel medzi nástrojmi Playground a klasickým ChatGPT spočíva v tom, že ChatGPT slúži na odpovedanie na otázky a generovanie textu, zatiaľ čo Playground slúži na interaktívne experimentovanie s modelmi strojového učenia

To v praxi znamená, že ChatGPT dokáže vygenerovať text a odpovedať viac „ľudsky“ a konverzačne, zatiaľ čo GPT Playground je vytvorený na experimentovanie s potenciálom. Môžete si v ňom zadávať, ktorý jazykový model chcete využiť a testovať ho na akýchkoľvek zložitých výstupoch.

Okrem toho, Chat GPT Playground umožňuje používateľom zvoliť si model GPT-4 s rôznymi veľkosťami. Najsilnejšia verzia GPT-4 má dokonca až 175 miliárd parametrov, ktoré vyhodnocuje. Používateľ môže tiež zvoliť tému konverzácie a prispôsobiť si odpoveď modelu na základe vstupu.

Využitie Chat GPT Playground je široké. Môže byť užitočný pre vývojárov a dizajnérov, ktorí sa zaoberajú vývojom chatbotov alebo virtuálnych asistentov, keďže môžu experimentovať s rôznymi modelmi a získať lepšie pochopenie toho, ako model funguje a aké odpovede môže poskytnúť.

Okrem toho môže byť Chat GPT Playground užitočný aj pre výskumníkov, ktorí sa zaoberajú oblasťami, ako je prirodzené spracovanie jazyka, strojové učenie alebo umelá inteligencia. Tento nástroj môže pomôcť výskumníkom pri testovaní a hodnotení nových algoritmov a technológií.

Chat GPT Playground je voľne dostupný pre každého, kto má účet v OpenAI. Používatelia môžu jednoducho pristúpiť k nástroju cez webový prehliadač a začať experimentovať s modelom GPT-4.

Ukážka ChatGPT Playground

Ako môžete vidieť na obrázku, v Playgrounde si viete nastaviť aj iné veci ako model. Teda napríklad maximálnu dĺžku obsahu alebo teplotu (temperature). Temperature je pomenovanie pre držanie sa témy. Čím vyššie zadáte parameter, tým viac bude AI odbáčať od hlavnej témy a rozširovať iné myšlienky.

Ak chcete využiť AI na kreatívne úlohy, odporúčame nastaviť „teplotu“ vyššie na úroveň medzi 0.7 – 0.9. Ak však potrebujete, aby sa AI držalo témy a neodbáčalo, bude potrebné naopak znížiť „teplotu“.

Google Sheets

V prípade potreby sa dá ChatGPT použiť aj pre prácu priamo v Google Sheets. V Google Chrome si viete stiahnuť add-on, ktorý viete použiť na integráciu. Nájdete ho na linku ChatGPT in Google Sheets™ and Docs™.

Skrz tento add-on môžete zadávať úlohy pre ChatGPT podľa textu v inej bunke. Následne ChatGPT vygeneruje odpoveď do vami zadanej bunky.

ChatGPT v Google Sheets používate cez formulku =GPT (). Pre využitie tejto možnosti však treba mať platenú verziu ChatGPT.

ChatGPT môžete využiť aj v Google Sheets

Zdroj: https://workspace.google.com/marketplace/app/gpt_for_sheets_and_docs/677318054654

Konkrétny návod na prepojenie ChatGPT s vaším Google Sheets nájdete na tomto videu.

Prehliadače

ChatGPT viete integrovať aj do Google vyhľadávača cez extension ChatGPT for Google. Vďaka integrácii vám Google dá nielen výsledky vyhľadávania, ale aj konkrétnu odpoveď od ChatGPT.

ChatGPT extension do google vyhľadávaniaChatGPT extension do google vyhľadávaniaChatGPT extension do google vyhľadávania

V tomto prípade nemusíte nič nastavovať. Hneď po aktivovaní v Google Chrome máte prednastavenú aplikáciu, v ktorej si môžete zmeniť osvetlenie, prípadne preferovaný jazyk odpovede.

ChatGPT v praxi

V praxi sa môže ChatGPT využiť vo veľa odvetviach:

 • Marketing
  • ChatGPT môže byť použitý na automatizáciu procesov či zjednodušenie aktivít. Môže byť použitý na tvorbu článkov či popisov produktov, na generovanie kľúčových slov a ich triedenie, na tvorbu personalizovaných správ, odporúčaní a pod.
 • Vzdelávanie
  • ChatGPT môže byť použitý ako virtuálny tútor pre študentov, ktorým môže poskytnúť odpovede na otázky a pomôcť pri učení sa nových vecí.
  • Pomôcť môže práve aj profesorom, ktorým vie pripraviť štruktúru lekcie či pripraviť testy pre žiakov.
 • Právne služby
  • ChatGPT môže byť použitý na poskytovanie právnych informácií a odpovedí na otázky týkajúce sa práva. Tu však treba poznamenať, že ide iba o základné právne pomoci a nie komplexné analýzy či názory.
 • Programovanie
  • ChatGPT ovláda väčšinu programovacích jazykov do tej miery, aby v nej dokázal tvoriť kódy, resp. postupne cez stále konkrétnejšie dopĺňanie zadania vytvoriť žiadaný kód. Konkrétny príklad toho, ako chatGPT zvláda programovanie, môžete vidieť napríklad v tomto videu.
 • Žurnalistika
  • Novinári môžu použiť ChatGPT na tvorbu štruktúry článkov, na ich samotné napísanie alebo hľadanie gramatických chýb v textoch.
 • Zákaznícka podpora
  • Chatbot s správnym tréningom môže byť skvelým nástrojom pre funkciu zákazníckej podpory na webových stránkach a v internetových obchodoch. Dokáže odpovedať na väčšinu otázok o objednávke, resp. tovare. Avšak, pri veľmi komplexných a zložitých otázok, môže chatbot zavolať na pomoc človeka.

Toto sú, samozrejme, iba príklady a reálne môže ChatGPT využiť obrovské množstvo profesií. 

Alternatívy k ChatGPT

Microsoft investoval do OpenAI 10 miliárd dolárov a integroval umelú inteligenciu aj do svojho vyhľadávača Bing. ChatGPT však nie je jediný AI chat na svete.

Zlyhanie Barda od Googlu

Google na druhú stranu vytvoril svoj vlastný AI chat, ktorý pomenoval Bard. Ten sa preslávil priamo počas svojho predstavenia verejnosti, keď naživo odpovedal na zadanú otázku nesprávne, čo malo za následok obrovskú stratu hodnoty materskej firmy Alphabet. Konkrétne firma stratila cez 100 miliárd dolárov zo svojej hodnoty.

Ernie od Baidu

Čínsky technologický gigant Baidu oznámil plány integrovať svoj AI chatbot Ernie do svojich vyhľadávacích služieb od marca, aj keď o jeho schopnostiach sa vie len málo.

Ako zareagujú Amazon, Facebook a Apple?

Otázna zostáva reakcia gigantov ako Amazon, Facebook či Apple, ktorí môžu zamiešať hracím polom, pokiaľ nečakane vydajú vlastnú verziu programu ChatGPT.

Zhrnutie

ChatGPT vie byť veľmi prospešný pre množstvo firiem a ich oddelenia. Využiť sa dá v rôznych firmách od marketingových agentúr, cez novinárske portály až po rôzne weby, kde môže byť implementovaný ako chatbot alebo virtuálny asistent.

Zdroje: