VISIBILITY je internetová marketingová agentúra, ktorá vznikla v roku 2009. Je zakladajúcou agentúrou Asociácie digitálnych marketingových agentúr SR (ADMA) a partnerskou agentúrou Google. V roku 2015 dostala ocenenie Deloitte CE Technology Fast 50 2015 – 2. miesto na Slovensku a 12. miesto v Strednej Európe.

Spoločnosť VISIBILITY si na tvorbe obsahu a vzdelávaní trhu zakladá už od svojich začiatkov. Na rok 2016 sa veta „vzdelávanie trhu s láskou a rešpektom” stala opäť súčasťou poslania agentúry VISIBILITY. Toto poslanie je napĺňané prostredníctvom odborných blogových článkov, videoblogov či e-bookov.

Ešte minulý rok sme naštartovali a rozšírili portfólio našich služieb o platené a neplatené kurzy. Neplatené kurzy sa uskutočňujú vo forme workshopov priamo u nás vo VISIBILITY. Na platené kurzy si požičiavame väčšie priestory v centre mesta.

Témy kurzov

Kurzy Biznis menu sú určené podnikateľom, ktorí chcú rozbehnúť svoj online marketing. Každý podnikateľ, ktorý chce predať svoj produkt alebo službu, by mal vedieť, že online marketing sa v dnešnom svete stáva nevyhnutnosťou.

Preto sa VISIBILITY na svojich kurzoch venuje témam, ktoré sú potrebné a posúvajú podnikanie dopredu. Témy sú dvojakého typu. Buď ako všeobecný kurz, kde sa účastníci dozvedia viac informácií kombinovaných z rôznych oblastí. Alebo je kurz zameraný na konkrétnu tému a tá sa aplikuje na danú firmu priamo na kurze.

Dôležitým pri kurzoch VISIBILITY je fakt, že sú robené na mieru klientom, respektíve ich spoločnostiam a firmám. Lektormi kurzov sú profesionáli z agentúry VISIBILITY.

Neplatený workshop Pivo po piatej sa realizuje vo VISIBILITY a týka sa vždy jednej špecifickej oblasti. Tieto kurzy sú určené prevažne študentom a na najbližší kvartál sú plne obsadené.

Online webináre sú bezplatné prednášky, ktoré vysielame cez náš YouTube kanál na konci každého kvartálu. Dva termíny s presnými časmi vždy ohlásime dopredu. Po ich odvysielaní sú prednášky voľne dostupné na našom YouTube kanáli alebo na Slideshare.