Vymyslieť pútavý a jedinečný názov pre firmu nie je jednoduché. Dobrý názov by mal v sebe zahŕňať hodnoty firmy, jej cieľ a potreby podnikania. Názov spoločne s DNA značky a logom vytvára komplexný charakter firmy.