Výhodou online marketingu je, že mnoho dát je možné veľmi presne merať, analyzovať a následné zistenia implementovať do stratégií a plánov. Pomôžeme vám nastaviť webovú analytiku tak, aby bola účinná pre vašu stránku.