SEO copywriting, to nie je len tvorba pútavých článkov pre čitateľov. Je to aj práca s obsahom a textom tak, aby vyhovoval vyhľadávačom a umiestňoval sa pred konkurenciou.