Komunitu verných fanúšikov nestačí len vybudovať. Správna komunikácia so zákazníkmi a potenciálnymi klientmi je pre posilnenie pozície značky v online prostredí rovnako dôležitá.