Krátko po začatí nového roku vydala agentúra VISIBILITY Index reputácie slovenských firiem za druhý polrok 2015. Index je uverejnený na stránke reputation.sk. Index reputácie predstavuje hodnotenie dobrého mena a povedomia 114 slovenských firiem na internete z deviatich oblastí.

Index reputácie je hodnotený podľa fixne stanovenej metodológie. Metodológia obsahuje štyri faktory. Prvým faktorom je sentiment prvých desiatich výsledkov vo vyhľadávaní na Google.sk. Tento faktor predstavuje reputačnú časť Indexu. Časť povedomia zahŕňajú zvyšné tri faktory, a to veľkosť publika na sociálnych sieťach, počet zmienok o firme na veľkých slovenských portáloch SME.sk, Aktuality.sk, Pravda.sk a počet indexovaných stránok na Google.sk. Rozdelenie firiem a výsledkov podľa časti reputácie a časti povedomia nájdete tu.

V Indexe reputácie boli hodnotené banky, komerčné poisťovne, zdravotné poisťovne, telekomunikačné služby, leasingové spoločnosti, online obchody, politické strany, vysoké školy a cestovné kancelárie. Zoznamy firiem boli čerpané z viacerých zdrojov.

Online reputačný manažment by mal byť neoddeliteľnou súčasťou marketingu každej firmy. Prostredníctvom online reputácie sa firmy môžu dozvedieť, čo si o nich myslia klienti, partneri či zamestnanci. Sledovaním reputácie vašej firmy vieme včasne predísť nežiadúcemu poškodeniu vášho mena v online prostredí.

Menšie odchýlky v Indexe reputácie môžu byť spôsobené skutočnosťou, že Index reputácie bol analyzovaný v priebehu dvoch mesiacov.