Koncom minulého roka som sa zamýšľala nad tým, ako bude vyzerať budúcnosť online marketingu. V článku zazneli slová: „Súčasná ‚digitálna generácia‘ neverí tomu, čo sa im snažia povedať firmy či marketéri. Veria len dvom veciam. Tomu, čo si vytvoria sami, a tomu, čo im povedia priatelia a známi.  Ak si generácia Y potrebuje niečo vytvoriť sama, prečo im to nedovoliť prostredníctvom gamifikácie?“

V tej chvíli som si povedala, že sa o tejto téme chcem dozvedieť viac. A tak som si urobila online kurz gamifikácie. Keďže trval takmer 2 mesiace a veľa som sa v ňom naučila, nie je možné zhrnúť to všetko do jedného článku.

Dnes teda prejdem úplné základy a veci, ktoré je potrebné si uvedomiť pred tým, než sa do gamifikácie pustíte. V ďalšom článku sa budem podrobnejšie venovať tomu, ako gamifikáciu tvoriť a dizajnovať.

Gamifikácia je…

…využitie herných elementov, herného dizajnu a techník v „nehernom“ kontexte.

Aby sme túto charakteristiku správne pochopili, mali by sme najskôr vedieť, čo je to hra, herné elementy či neherný kontext. Poďme si ju teda rozmeniť na drobné.

Hra musí byť zábavná

V prvom rade by sme mali pochopiť, čo je to HRA. Ako ku každému pojmu, aj k tomuto nájdete na internete rôzne charakteristiky. Pre naše účely mi príde najvýstižnejšie definovanie hry cez jej 3 základné znaky.

Hra má:

 1. Cieľ (goal).
 2. Základné pravidlá.
 3. Tzv. lusory attitude je to psychologický postoj, ktorý sa vyžaduje od hráča vstupujúceho do hry. Hráč sa dobrovoľne podriaďuje pravidlám, ktoré ho v podstate obmedzujú.

Ďalším znakom hry je, že musí byť zábavná. Väčšina ľudí si pod slovom zábava predstaví komédiu, prípadne zábavnú činnosť, ako napríklad korčuľovanie alebo naháňačku. 🙂

Humor však môže mať rôzne prejavy a zábavné pre nás môže byť aj niečo, pri čom sa nebúchame od smiechu po bruchu, ako napríklad:

 • Vyhrávanie
 • Riešenie problémov
 • Objavovanie
 • „Čilovanie“ 🙂
 • Tímová práca
 • Uznanie
 • Zbieranie bodov
 • Prekvapenie
 • Predstavovanie si vecí
 • Zdieľanie
 • Role playing

V zásade môžeme rozoznávať 4 druhy zábavy:

 • Easy fun predstavuje niečo, čo nás bežne v hrách pobaví, napríklad keď niečo vybuchuje,
 • Hard fun výzvy, riešenie úloh,
 • People fun socializácia, tímová práca…,
 • Serious fun robíš dobré a vážne veci. Riešiš nejakú úlohu, ktorá v konečnom dôsledku niekomu skutočne pomôže.

„Neherný“ kontext

Neherný kontext znamená, že cieľom hry je niečo iné, ako je len úspech v samotnej hre. Okrem snahy byť prvý sa chcete aj niečo naučiť, zlepšiť sa v behaní, dostať prácu, dostať lepšiu známku a pod. Konečný cieľ sa teda nachádza mimo hry.

Kde všade teda môžeme využívať gamifikáciu k dosiahnutiu lepších výsledkov či cieľov?

Externá G:

 • Marketing
 • Sales  
 • Customer engagement

Interná G

 • HR
 • Zvýšenie produktivity
 • Crowdsourcing

Zmena správania

 • Zdravie a wellness
 • Udržateľný rozvoj
 • Osobné financie

Herné elementy a dizajn

Herné elementy si môžeme predstaviť ako tašku s náradím. Sú to prvky, ktoré nevyhnutne potrebujeme na to, aby sme hru „postavili“. Napríklad to môžu byť body, rebríčky, avatary, levely a pod.

Ak chcete implementovať gamifikáciu, mali by ste sa v prvom rade naučiť myslieť ako dizajnér hier. Stanoviť si cieľ hry, spoznať svojich hráčov a poznať kroky ako hru tvoriť.

O elementoch a dizajnovaní gamifikácie sa dozviete viac v ďalšom článku.

Má aj svoje riziká

Predtým, ako sa rozhodnete do svojej firmy alebo marketingu zaviesť gamifikáciu, mali by ste poznať aj jej riziká. A to sú predovšetkým:

 • Keď raz začneme dávať odmeny, potom ich ľudia budú chcieť stále. Dôvod je, že pocit  „nabudenia” v nás nevyvoláva samotná odmena, ale jej očakávanie.
 • Odmeny budete musieť neustále zvyšovať.
 • Ak bol niekto z cieľovej skupiny motivovaný už predtým, môže sa stať, že gamifikácia vytlačí túto vnútornú motiváciu a v končenom dôsledku bude demotivovať.

Takto vyzerá gamifikácia v praxi

Aby nebol tento článok len o nudnej teórii, na záver ponúkam pár príkladov, kedy bola gamifikácia použitá úspešne:

Appka Domino´s pizza, pomocou ktorej si cez svoj mobil alebo tablet sami zostavíte pizzu, ktorú vám reálne vyrobia a donesú. Ak ste v tvorbe pizze dosť dobrí, ponúknu vám dokonca prácu.

Volkswagen má webovú stránku nazvanú thefuntheory.com. Hlavnou myšlienkou kampane je, že práve zábava je najľahšia cesta, ako meniť ľudí k lepšiemu. Napríklad Speed camera lottery mala za úlohu znížiť počet vodičov, ktorí prekračovali rýchlosť.

Nakoniec pripájam prípad gamifikácie z našich končín a školského prostredia. Určite odporúčam prečítať. 🙂