Definícia

Lily Ray je uznávanou expertkou v oblasti digitálneho marketingu a SEO (Search Engine Optimization). V súčasnosti zastáva pozíciu Senior SEO Director a vedie výskumný tím v renomovanej spoločnosti Amsive Digital, kde zastrešuje strategický dohľad na projektoch a aktívne sa podieľa na vykonávaní širokého spektra výskumov týkajúcich sa najnovších trendov v oblasti SEO.

Popis

Lily Ray sa narodila do rodiny softvérových inžinierov a web developerov, takže má silné technické zázemie. Jej kariéra v oblasti SEO sa začala v roku 2010 v startupovom prostredí, kde získala cenné skúsenosti, ktoré neskôr presunula do agentúrneho sveta. Pracovala na širokom spektre projektov z oblasti maloobchodu, e-commerce, B2B aj SaaS a ďalších.

Dnes je Lily Ray známou osobnosťou v marketingovom odvetví. Pravidelne sa objavuje ako hosť na rôznych konferenciách a v podcastoch, kde zdieľa svoje bohaté znalosti a dlhoročné skúsenosti s marketingovou komunitou. Venuje sa najmä témam ako najnovšie algoritmy vyhľadávačov, E-E-A-T (Experience, Expertise, Authoritativeness, Trustworthiness) a technickým problémom spojeným so SEO.

Lily Ray má na svojom konte viaceré ocenenia, vrátane Best Female Search Marketer od Search Engine Land. Riadila tímy v dvoch agentúrach, ktoré takisto získali viacero ocenení od Search Engine Land, U.S. Search Awards či Drum Search Awards.

Okrem toho jej blogové príspevky nájdete na týchto webových stránkach: