Definícia

Startup alebo aj start-up je označenie nového projektu/firmy so zámerom podnikania. Väčšinou ide o jednotlivca alebo skupinu ľudí, čo chcú na trh priniesť nový vlastný produkt alebo službu. V ranných fázach projektu nemusí byť startup zapísaný v obchodnom registri.

Popis

Keďže startupy nesú zo sebou značné riziko, je potrebné vypracovanie business plánu a plánu financovania

V business pláne sa upresňuje USP produktu/služby, vytvára sa SWOT analýza, analýza konkurencieidentifikujú sa potenciálni zákazníci

Startupy začínajú s veľmi obmedzeným rozpočtom, preto je plán financovania nevýhnutný. Je potrebné, aby zakladatelia vedeli, koľko ich bude stáť materiál, výroba a aké sú prognózy do budúcnosti. Väčšina startupov je financovaná externými investíciami. Či už ide o investorov, ktorých projekt zaujal alebo rodinných príslušníkov.

Príklad

Príkladom startupu je napr. slovenská firma Kickresume, ktorá začínala práve ako startup.