Definícia

Ecomail je česká e-mailová marketingová platforma, ktorá umožňuje firmám vytvárať a odosielať e-mailové kampane (newslettre a personalizované newslettre).

Popis

Ecomail svojim používateľom ponúka:

  • Drag-and-drop editor šablón,
  • zber kontaktov prostredníctvom odberných formulárov,
  • automatizácie a možnosť personalizácie obsahu,
  • A/B testovanie,
  • segmentácie,
  • dynamický obsah,
  • podrobné štatistiky o odoslaných newslettroch,
  • integráciu s množstvom nástrojov,
  • prepojenie s Facebookom a Instagramom.

Výhodou používania Ecomailu je (ako deklaruje Ecomail) vysoká miera doručiteľnosti e-mailov – mesačne sa prostredníctvom toolu odošle viac ako 300 miliónov e-mailov s priemernou mierou doručiteľnosti 99,97 %.