Definícia

MailerLite je e-mail marketingová služba, ktorá umožňuje používateľom vytvárať, odosielať a vyhodnocovať e-mailové kampane. Vďaka svojmu jednoduchému používaniu a možnostiam použitia je vhodná pre začiatočníkov, ale aj pokročilých marketérov.

Pozitívom MailerLite je relatívne nízka cena, ktorou dokáže konkurovať aj známejším toolom, ako je napr. MailChimp.

Popis

Medzi najväčšie výhody MailerLite patrí najmä:

Drag&Drop Editor: Umožňuje tvorbu newslettrov bez potreby programovania. Rovnako jednoduchým spôsobom je možné vytvárať landing pages či odberné formuláre.

Integrácie: Oficiálnym prepojením s ostatnými aplikáciami si zabezpečíte automatizáciu procesov a zároveň prispejete k zlepšeniu používateľskej skúsenosti. MailerLite je možné prepojiť s aplikáciami, ako napr. Shopify, Canva či WordPress.

Šablóny: MailerLite svojim používateľom ponúka možnosť vybrať si z množstva predvytvorených šablón na akúkoľvek príležitosť. Newslettre, landing pages, webové stránky či odberné formuláre.

Preference Center: Vďaka pokročilým nastaveniam v Preference Center je možné nastaviť odosielanie newslettrov podľa preferencií odberateľov – to znamená, že kontakty v databáze budú odoberať iba tie newslettre, o ktoré majú záujem.

Jednoduchá segmentácia: Na rozdiel od iných e-mail marketingových nástrojov, MailerLite ponúka možnosť segmentácie kontaktov bez obmedzení.

Zákaznícka podpora: Veľkou výhodou tejto služby je najmä existencia zákazníckej podpory – tá je používateľom MailerLite k dispozícii 24 hodín a 7 dní v týždni.

Príklad