Definícia

Young Lions je medzinárodná súťaž mladých kreatívcov a marketérov vo veku 18 – 30 rokov. Jej organizáciu na Slovensku každoročne zastrešuje spoločnosť Ad Awards Association, KRAS, ADC Slovakia a mesačník Stratégie. Víťazi národného kola následne cestujú do Cannes, kde sa zúčastňujú na medzinárodnom kole a bojujú o víťazstvo s účastníkmi z krajín z celého sveta.

Popis

Hlavným cieľom súťaže Young Lions je inšpirovať mladých profesionálov, ktorí pôsobia v reklamných agentúrach, firmách či na voľnej nohe a dať im šancu urobiť si meno v reklamnom odvetví na Slovensku aj za jeho hranicami. Súťažné tímy sa skladajú z dvoch členov.

Národné kolo súťaže sa každoročne koná v apríli a súťaží sa v týchto kategóriách:

  • DESIGN – Zadaním je vytvoriť novú identitu značky svetového formátu.
  • DIGITAL – Cieľom zadania je navrhnúť koncept digitálnej kampane.
  • MEDIA – Úlohou súťažiacich je vytvoriť inovatívnu mediálnu stratégiu.
  • PR – Výstupom by mala byť inovatívna PR stratégia.
  • PRINT – Súťažiaci musia vytvoriť printový vizuál. 
  • FILM – Cieľom je vytvoriť krátky 60-sekundový online film.
  • MARKETERS – Súťažiaci musia vypracovať zadanie na kampaň pre kreatívnu agentúru s využitím produktu, aktivity alebo služby podľa vlastného uváženia.

Charakteristikou súťaže je 24-hodinový interval, počas ktorého musia súťažiaci navnímať a splniť zadanie a nahrať ho do systému. Výnimkou je kategória FILM, v ktorej má tím vyhradených 48 hodín. Víťazi národného kola postupujú na medzinárodné kolo v Cannes, ktoré sa koná v júni. Súčasťou je aj vstup na 71. ročník najprestížnejšieho reklamného podujatia roka Cannes Lions.