Definícia

Digital PIE je súťaž marketingových agentúr na Slovensku, ktorú organizuje Asociácia digitálnych marketingových agentúr (ADMA) v spolupráci so združením THE MARKETERS. Víťaza vyberá porota každý rok v inom zložení.

Popis

Cieľom súťaže je vybrať a ohodnotiť najlepšie práce z oblasti digitálneho marketingu za predchádzajúci rok. Za prihlásenie projektov a prác sa platí poplatok (zvýhodnená cena je pre členov ADMA, IAB a súťažiacich, ktoré svoje práce prihlasujú v skorších termínoch).

Súťaž má dve kolá, najlepším prácam býva udelený shortlist, ocenenie Digital Nominee. Z nich sa na galavečere dozvieme víťazov, ktorí získajú ocenenia v podobe „koláča“, Digital PIE.

Súťaž sa koná pravidelne každý rok od roku 2017, kedy prebehlo prvé kolo. Ocenenie môžu agentúry získať v troch kategóriach. Kategórie vyplývajú už zo samotného názvu súťaže „PIE“ – Performance, Idea, Execution. Špeciálnym ocenením je IAB Slovakia – Digital Media Solution. Ďalšími cenami sú Digital Rising StarDigital PIE Agency.

V prvej kategórii Performance, čiže výkon, porota hodnotí najlepšie výsledky dosiahnuté najefektívnejším spôsobom. V kategórii Idea, teda nápad, je ocenená originalita prác. Poslednou kategóriou je Execution, prevedenie, kde sa oceňuje prevedenie prác z pohľadu contentu, copywritingu, technológií a dizajnu.

Špeciálne ocenenie IAB SlovakiaDigital Media Solution je cena za zviditeľnenie inovatívnych metódoriginálnych nápadov, ktoré prinášajú na trh médiá. Ďalším ocenením je Digital Rising Star pre začínajúcich marketérov a vyhodnotenie najúspešnejšej agentúry Digital PIE Agency, ktorá získala najviac ocenení.

Stiahnuť si môžete ročenku Digital PIE 2022 AWARDS↗RANKING a novinky sledovať na stránke: https://www.digitalpie.sk/.

Zlatý klinec

Ďalšou z významých marketingových súťaží je Zlatý klinec.

Príklad

Digital PIE vizuál

Digital PIE vizuál

 

Cena za Digital PIE

Cena za Digital PIE