Definícia

ADMA – Asociácia digitálnych marketingových agentúr, je združenie slovenských digitálnych marketingových agentúr. Jej cieľom je zlepšovať úroveň marketingu na Slovensku. Medzi aktivity ADMA patrí spolupráca s vysokými školami, vzdelávanie klientov a verejnosti v oblasti digitálneho marketingu či oceňovanie najlepších prác.

Popis

ADMA bola založená ôsmimi marketingovými agentúrami, čo pôsobia na Slovensku. V súčasnosti má ADMA 22 členov a stále prijíma nových. Žiadosť o členstvo môže podať akákoľvek digitálna marketingová agentúra, ktorá spĺňa vopred stanovené podmienky

Súčasným prezidentom a predsedom Správnej rady ADMA je Rasťo Bahurinský z agentúry This is Locco, okrem toho má Správna rada 4 podpredsedov: Maru Mitlíkovú z Triad, Matúša Lovása z Visibility, Petra Galka z Diorama a Petra Šeba z PS:Digital.

Na webstránke asociácia poskytuje nadšencom marketingu ebooky, briefy, infografiky, digitálny slovníkblogy o novinkách vo svete marketingu. V spolupráci s ADMA sa tiež každý rok odovzdáva ocenenie Digital PIE.

Členovia ADMA: Basta digital, ContentFruiter, CORE4 Advertising, Digiline, Diorama, dotcom.sk, Elite | Monday Lovers, Hype, MullenLowe GGK PROFERO, NetSuccess, Performics, Ponyhouse, Promiseo, PS:Digital, RIESENIA, SCR Interactive, Socialists, 

THIS IS LOCCO, TRIAD Advertising, ui42, Visibility, ZARAGUZA.

Príklad

Logo ADMA

Logo ADMA