Definícia

Zlatý klinec patrí k najväčším a najprestížnejším súťažným podujatiam marketingových agentúr na Slovensku a jej vyhlasovateľom je Ad Awards Association, s.r.o. 

Odbornými garantmi sú KRAS (Klub reklamných agentúr Slovenska), ADC (Art Directors Club Slovensko) a mesačník Stratégie.

Popis

Zlatý klinec sa organizuje každoročne od roku 1994. Cieľom súťaže je oceniť a podporovať kreativitu a inovácie v oblasti reklamy, komunikácie a marketingu na Slovensku. Reklamné agentúry môžu prihlasovať svoje projekty do niekoľkých kategórií: Vizuál, Out of home, Craft, Design, Audio reklama, Film, Digital, Media, Promo and activation, Kreativita v PR kampani, Kampaň, Udržateľný rozvoj.

Súťaž má dve kolá – v prvom býva najlepším prácam udelený shortlist. Nominované práce postupujú do druhého kola, ktorého výsledky sa verejnosť a nominovaní dozvedajú na slávnostnom galavečere súťaže.

Najlepšie práce získavajú v každej kategórii Zlatý, Strieborný alebo Bronzový klinec, pričom počet takýchto udelených ocenení nie je obmedzený. Agentúra, ktorá získa najvyšší počet klincov (a teda najviac bodov) sa stáva Agentúrou večera; cenu Klient večera získava spoločnosť s kreatívnym prístupom v reklame a marketingu.

V prípade mimoriadne kreatívneho nápadu môže porota udeliť cenu Grand Prix, ktorá sa udeľuje iba projektom s obzvlášť vysokou úrovňou kvality, stratégie a spracovania. Jej prestíž a hodnotu len navyšuje skutočnosť, že porota Zlatého klinca, ktorá cenu udeľuje, sa skladá z najvýznamnejších odborníkov a kreatívnych osobností v reklamnom priemysle na Slovensku. Výrazný umelecký vklad do projektu môže porota ohodnotiť cenou ART PRIX, pričom udeľovaná je priamo tvorcovi práce.

Osobitým ocenením je Cena Filipa, ktorú ADC udeľuje jednotlivcovi, ktorý preukazuje mimoriadnu kreativitu a inováciu v oblasti reklamy a zároveň je profesionálom vo svojom odbore.

Digital PIE

Ďalšou z významých marketingových súťaží je Digital PIE.