Definícia

KRAS (Klub reklamných agentúr Slovenska) je organizácia, ktorá združuje najúspešnejšie reklamné agentúry na Slovensku. Cieľom tejto organizácie je kontrolovať a pozdvihnúť úroveň reklamy na Slovensku.

Popis

KRAS vznikol v roku 1993 a v súčasnosti sú jeho členmi reklamné agentúry Applepie, EFFE, Elite Monday Lovers, Istropolitana Ogilvy, JANDL, Made by Vaculik, GGK Mullenlowe, MUW Saatchi & Saatchi, Oh my Dot, Respect APP, Slovák and Friends Agency, This is Locco, Triad, Wiktor Leo Burnett a Zaraguza. 

Podľa informácií na stránke kras.sk, medzi hlavné činnosti KRAS-u patrí najmä:

  • Sprostredkovanie know-how z oblasti marketingovej komunikácie,
  • tvorba pozitívneho imidžu reklamy u slovenskej verejnosti,
  • reprezentácia a obhajoba spoločných záujmov členov KRAS-u vo vzťahu k médiám a k ďalšej odbornej verejnosti,
  • iniciácia právnych úprav a regulácia vzťahov pri poskytovaní reklamných služieb,
  • spolupráca na posudzovaní nežiadúcich prejavov v oblasti reklamy,
  • študijná, dokumentačná, publikačná, informačná a poradenská činnosť.

Okrem toho sa KRAS podieľa na pravidelnej organizácii najväčšieho a najprestížnejšieho súťažného podujatia Zlatý klinec, ktoré na Slovensku oceňuje najkreatívnejšie reklamné kampane.