Definícia

Digitálna agentúra roka (DAR) je exkluzívny rebríček najúspešnejších agentúr v oblasti digitálneho marketingu na Slovensku. Vyhlasovateľom, organizátorom a zostavovateľom rebríčka DAR je spoločnosť MARKETERIS. Odborným garantom a partnerom rebríčka je Asociácia digitálnych marketingových agentúr (ADMA).

Popis

DAR predstavuje poradie najlepších agentúr v oblasti digitálneho marketingu na Slovensku na základe piatich hodnotiacich kritérií. Rebríček DAR je zostavený výhradne z členov ADMA

Hodnotiace kritériá DAR:

  • PERFORMANCE – bodové hodnotenie zo všetkých relevantných súťaží zameraných na efektivitu v oblasti digitálneho/online marketingu.
  • IDEAS – bodové hodnotenie zo všetkých relevantných súťaží zameraných na kreativitu v oblasti digitálneho/online marketingu.
  • EXECUTION – bodové hodnotenie zo všetkých relevantných súťaží zameraných na kvalitu spracovania v oblasti.
  • ECONOMY – sleduje ekonomickú výkonnosť agentúr na báze obratu a EBITDA.
  • AWARENESS – vyjadruje znalosť digitálnych agentúr na trhu.

Kedy DAR prebieha?

Súťažným obdobím je november predchádzajúceho roka až november aktuálneho ročníka rebríčka.