Definícia

Art Directors Club (ADC) združuje najoceňovanejších kreatívcov reklamy na Slovensku. V súčasnosti má viac ako 80 členov.

Popis

ADC vzniklo v roku 1996 s úmyslom dohliadať na tvorbu kreatívy a vyvolávať diskusiu o jej kvalite. Cieľom je nielen zvyšovať úroveň reklamy, ale aj zvyšovať úroveň kreatívnej práce samotných členov klubu.

Zoskupenie sa podieľa na organizácii najprestížnejšieho súťažného podujatia kreativity v reklame na Slovensku – Zlatého klinca. Od roku 2013 je ADC súčasťou medzinárodného združenia ADC Europe.

Súčasným prezidentom ADC je Juraj Kováč (THIS IS LOCCO).