Definícia

Effie Awards je celosvetové prestížne ocenenie udeľované reklamným agentúram za kampane, ktoré boli efektívne z pohľadu vynaložených nákladov na určené ciele. Na Slovensku funguje EFFIE Slovakia.

Popis

EFFIE Awards, založené v roku 1968, je medzinárodné ocenenie udeľované za najefektívnejšie reklamné a marketingové kampane. Porota berie do úvahy nielen kreativitu, ale aj efektivitu kampane vo vzťahu k jej cieľom. 

Meradlom sú použité prostriedky, ktoré prispeli k prekročeniu stanovených marketingových a komunikačných cieľov alebo tieto ciele umožnili dosiahnuť pri vynaložení nižších nákladov. EFFIE Awards sú uznávané vo viac ako 50 krajinách a sú považované za jedno z najprestížnejších ocenení v oblasti marketingu a reklamy.

Na Slovensku získal licenciu na organizovanie EFFIE Slovakia Klub reklamných agentúr Slovenska (KRAS) v roku 1999.