Definícia

European Search Awards je prestížne ocenenie, ktoré hodnotí najlepšie projekty, jednotlivcov a agentúry v oblasti online marketingu – SEO (optimalizácia pre vyhľadávače) a PPC (pay-per-click) v Európe. 

Popis

Ocenenie European Search Awards sa koná raz ročne a je obrovskou príležitosťou pre skúsených marketérov a marketérky. Hodnotenie prebieha na základe rôznych kritérií, vrátane inovácií, stratégie, implementácie a dosiahnutých výsledkov a líši sa v závislosti od kategórie, do ktorej sú práce prihlasované.

Ocenenia sú rozdelené do rôznych kategórií, ako napr., najlepšia obsahová kampaň, lokálna SEO či PPC kampaň, kampaň s najnižším rozpočtom, najlepší SEO tím, najlepší PPC tím a mnohé ďalšie. Zoznam kategórií sa môže z roka na rok meniť v závislosti od organizátorov a vývoja v oblasti marketingu. 

Porota je zložená z renomovaných odborníkov z oblasti digitálneho marketingu. Títo experti a expertky majú za úlohu preskúmať a posúdiť projekty na základe stanovených kritérií.

V rámci European Search Awards sa konajú aj rôzne panelové diskusie, workshopy a networkingové príležitosti, ktoré poskytujú účastníkom cenné vedomosti a skúsenosti z oblasti digitálneho marketingu. Je to skvelá príležitosť na budovanie vzťahov, spoluprác a nových  obchodných príležitostí.

Získať ocenenie na prestížnej udalosti European Search Awards môže výrazne zvýšiť viditeľnosť agentúry alebo jednotlivca a pritiahnuť nových klientov a partnerov.