Definícia

PROKOP je najvýznamnejšou súťažou v oblasti PR projektov na Slovensku. Už od roku 2010 ju každoročne vyhlasuje a organizuje Asociácia public relations na Slovensku (APRSR).

Popis

Hlavným poslaním súťaže PROKOP je predstaviť PR projekty, ktoré sa v danom roku realizovali na Slovensku, ako odbornej, tak širokej verejnosti a vyzdvihnúť prácu tých, ktorí za nimi stoja. Hodnotené sú predovšetkým inovačný prístup, kreativita a efektivita realizácie PR projektov, pričom dôraz je kladený aj na dosiahnuté výsledky.

Súťaží sa v kategóriach:

 • Corporate Communications
 • Business to business PR
 • Business to consumer PR
 • Corporate Social Responsibility
 • Internal Communication/Employee branding
 • Krízová komunikácia
 • Regional Relations
 • Traditional media PR
 • Digital PR
 • Experience PR
 • Nonprofit PR
 • Content in PR
 • Creativity in PR
 • Data in PR
 • Integrated campaign
 • Small budget 

Cena PROKOP

Víťazné agentúry alebo autori si so sebou odnesú plastiku (sošku) PROKOP a pamätný certifikát. Za mimoriadny prínos v oblasti kreativity, efektivity, spoločenského významu projektu a pod. si môže víťaz odniesť mimoriadnu cenu.

Porota môže udeliť aj mimoriadnu cenu Grand Prix, a to výhradne pre komerčné kampane z doménových kategórií.