Definícia

European Content Awards je ocenenie pre agentúry, in-house marketingové tímy a jednotlivcov, ktorí vytvárajú inovatívny a výnimočný obsah, ktorý priťahuje, informuje a komunikuje s publikom. 

Popis

Do European Content Awards je možné prihlásiť práce v rôznych kategóriách ako najlepší obsahový marketing, najlepšie použitie sociálnych médií, najlepší blog a iné.

Porota pozostávajúca z popredných odborníkov v digitálnych médiách a marketingu hodnotí príspevky na základe originality, strategického plánovania, výkonu a a dosahu. V popredí stoja inovácie, kreativita a efektivita v obsahovej stratégii a jej implementácii. 

European Content Awards je súčasťou podujatí Content Awards, pod ktoré patrí aj UK Content Awards a Global Content Awards.

Porota najprv udeľuje shortlisty a následne z nich vyberie víťazné práce.

Podobným eventom je European Search Awards, ktoré hodnotí práce z pohľadu SEO a PPC.

Príklad

Aj Visibility získala niekoľko ocenení European Content Awards.