Definícia

Brand DNA značky definuje to, čím je značka jedinečná a odlišná od konkurenčných, a tým dáva zákazníkom dôvod na nákup. Zahŕňa výnimočné body vývoja, hodnoty a charakteristické črty, ktorými značka disponuje.

Je to akýsi genetický kód značky (brandu), ktorý tvorí jej identitu a základný smer všetkých jej marketingových aktivít.

Popis

Brand DNA sa skladá z piatich základných častí:

1. Tone of voice

Tone of voice sa týka štýlu, tonality a jazyka, ktorý značka používa vo svojej komunikácii. Je to spôsob, akým značka hovorí so zákazníkmi a aký dojem chce vytvoriť. 

Napríklad, značka môže mať tón hlasu, ktorý je priateľský, neformálny, profesionálny, humoristický alebo iný, aby si vytvorila určitú atmosféru a vzťah so svojimi zákazníkmi.

2. Poslanie

Poslanie definuje účel značky a dôvod, prečo existuje. Poslanie značky by malo byť jasné, konkrétne a zamerané na riešenie potrieb a očakávaní zákazníkov alebo spoločnosti. Pomáha definovať zámer a smer značky a môže slúžiť ako inšpirácia pre všetky jej marketingové aktivity.

3. Príbeh

Príbeh značky je dôležitým prvkom brand DNA, ktorý pomáha budovať emocionálnu väzbu so zákazníkmi. Je to unikátne a autentické vyjadrenie histórie, hodnôt, vízie a poslania značky. 

Príbeh môže byť o vzniku značky, jej úspechoch, prekážkach či transformácii. Pomocou príbehu značka vytvára emócie, spája sa so zákazníkmi a rozpráva príbeh, ktorý ju odlišuje od konkurencie.

4. Hodnoty

Hodnoty značky predstavujú princípy a presvedčenia, ktoré sú dôležité pre značku a jej zákazníkov. Môžu to byť napríklad integrita, kvalita, inovácia, udržateľnosť, spoľahlivosť alebo zodpovednosť voči spoločnosti. Hodnoty sú súčasťou brand DNA a pomáhajú definovať identitu a charakter značky.

5. Vizuálna stránka

Vizuálna stránka značky sa týka jej grafického dizajnu, farebnej schémy, loga, typografie a ďalších vizuálnych prvkov. Tieto prvky spolu tvoria vizuálnu identitu značky a zaručujú jej rozpoznateľnosťkonzistentnosť

Vizuálna stránka brand DNA sa prejavuje vo všetkých marketingových materiáloch, na webových stránkach, na obaloch produktov a v iných aspektoch vizuálnej prezentácie značky. Je dôležité, aby tieto vizuálne prvky boli v súlade s hodnotami, osobnosťou a tónom hlasu značky.