Definícia

Vizuálna identita predstavuje kombináciu grafických a vizuálnych prvkov typických pre nejaký brand. Spojenie týchto prvkov tvorí súdržný a nezabudnuteľný príbeh značky, ktorý by si súčasní a potenciálni zákazníci mali spojiť s ponukou a hodnotami brandu.

Popis

Čo je cieľom vizuálnej identity?

Hlavným cieľom vizuálnej identity je vytvorenie konzistentného, originálneho a ľahko rozpoznateľného obrazu značky, produktu alebo organizácie. Práve vizuálna identita napomáha vyniknúť brandu v množstve informácií a konkurencie a zaujať svojich cieľových zákazníkov alebo používateľov.

Kde sa aplikuje vizuálna identita?

Tento koncept sa často používa v marketingu, brandingu, reklame a všade tam, kde je dôležité vizuálne prezentovať nejaký subjekt.

Čo tvorí vizuálnu identitu?

Vizuálna identita zahŕňa viacero rôznych vizuálnych prvkov, ktoré sa používajú na prezentáciu značky, produktu alebo organizácie. Ide o:

  • Logo

Jedná sa o hlavný identifikačný prvok, ktorý sa používa na identifikáciu značky. Logo môže byť tvorené slovom, symbolom alebo kombináciou oboch.

  • Typografia

Typografia je tvar alebo štýl textu, ktorý používate v rámci vizuálnej identity. Okrem toho, čo hovoria vaše slová, môže vašu vizuálnu identitu ovplyvniť aj mierka, typ a farba písma a usporiadanie vášho textu.

  • Farby

Farby sú jedným z najdôležitejších prvkov vizuálnej identity. Práve tie majú veľký vplyv na emócie a reakcie zákazníkov. Farby sa využívajú v logu, na webovej stránke, v banneroch, v rôznych marketingových materiálov, ako sú letáky a pod.

  • Grafické prvky

Grafické prvky zahŕňajú napríklad textúry, vzory, ikony, fotografie a pod., ktoré sa používajú na zaujatie zákazníkov a podporu vizuálnej identity.

  • Štýl

Štýl zahŕňa celkovú vizuálnu estetiku a vzhľad vizuálnej identity. Štýl značky by mal byť konzistentný a mal by sa odrážať v každom prvku, od loga až po marketingové materiály.

Príklad 1

Jasným príkladom vizuálnej identity je logotyp spoločnosti Apple v tvare odkusnutého jabĺčka, ktoré je konzistentne používané na všetkých produktoch tejto spoločnosti. Značka si tak vytvorila silnú a rozpoznateľnú identitu, ktorá nie je s ničím zameniteľná.

Príklad 2

Ukážka vizuálnej identity pre Hairless: https://visibility.sk/portfolio/hairless/:

Vizuálna identita pre Hairless od Visibility