Definícia

Tone of voice tvorí osobitosť vašej značky. Je to spôsob komunikácie so svojimi zákazníkmi, čitateľmi či divákmi. Je to jazyk (aj vo vizuálnej forme), ktorý používate vo svojej marketingovej komunikácii, príspevkoch na sociálnych sieťach a v jednotlivom obsahu.

Popis

Prečo potrebujete pre svoju značku tón hlasu?

Pokiaľ ide o vytváranie obsahu, nezáleží len na tom, čo hovoríte, ale ako to hovoríte. 

Váš tón hlasu by mal odrážať vašu značku a hodnoty, mal by byť v súlade s vašou vizuálnou identitou a mal by niesť konzistentné posolstvo vo všetkých vašich marketingových kanáloch.

Vytvorenie správneho tónu hlasu pre vašu firmu si vyžaduje čas. Ide o definovanie a pochopenie svojho poslania, hodnôt a toho, čo si zastávate. 

Ide tiež o pochopenie toho, ako vaši zákazníci – súčasní aj potenciálni – vnímajú vašu značku a čo od vás chcú. Pri správnom použití môže tone of voice pomôcť budovať dôveru, vytvoriť lojalitu a predvídať dopyt.

Ako môžeme rozdeliť tone of voice?

Ton of voice v marketingovej komunikácii sa delí na niekoľko kategórií, ktoré zahŕňajú:

  • Neformálny tone of voice

Tento tón je využívaný najmä v komunikácii s B2C sektorom. Zvyčajne ide o neformálny, ľudský a osobný tón, ktorý sa snaží vytvoriť spojenie s potenciálnymi zákazníkmi.

  • Profesionálny tone of voice

Tento tón sa používa pri B2B sektore. Zvyčajne ide o formálnejší, profesionálny a odborný tón, ktorý sa snaží zdôrazniť hodnoty a kompetencie značky.

  • Emocionálny tone of voice

Emocionálny tone of voice sa používa na vytvorenie príbehov a emocionálneho spojenia so zákazníkmi. Zvyčajne ide o jemný a pozitívny tón.