linkVýmena odkazov je jedna z najúčinnejších metód budovania spätných odkazov, keďže by mala pôsobiť prirodzene a mala by prinášať kvalitné a obsahovo relevantné spätné linky na váš web. Podmieňovací spôsob v predošlej vete nebol použitý náhodne. Mnohí si totiž vymieňanie odkazov mýlia s bezhlavým naháňaním stoviek odkazov. Poďme sa teda pozrieť na najväčšie chyby, ktoré sa pri výmene odkazov robia.

1. Preceňovanie Page Ranku. Áno, je to faktor, ktorý do určitej mieri vypovedá o kvalite webovej stránky a objavuje sa aj nižšie v článku ako kritérium kvality umiestneného odkazu, avšak ako je bližšie vysvetlené v článku Čím výšší page rank, tým lepšie výsledky? býva často preceňovaný.

2. Ďalším veľmi častý problémom pri budovaní odkazov je snaha linkerov získať čo najviac spätných odkazov pričom absolútne nedbajú na ich kvalitu. O tejto kvalite rozhoduje viacero faktorov a len málo kedy sa stane, že sa všetky spoja. Ak však spĺňa odkaz aspoň dve z týchto podmienok je kvalitatívne prijateľný:

  • anchor text,
  • Trust Rank stránky, na ktorej je umiestnený,
  • Page Rank,
  • umiestnenie- kde na webe je odkaz umiestnený, pričom najmenej výhodné  je v pätičke alebo na podstránke s nulovým PR a najlepšie na homepage, prípadne podstránke s vysokým PR,
  • odchádzajúce odkazy- na aké a na koľko iných webov vedú odkazy zo stránky, kde je daný link umiestnený. To znamená, že odkaz zo stránky s odkazmi na ďalších 300 webov bude bezcenný,
  • obsahová relevantnosť- web, na ktorý sú odkazy umiestňované musí byť obsahovo príbuzný. To znamená, že ak je webová stránka o nábytku a odkaz je umiestnený na webe o autách, nebude mať pre vyhľadávač ani zďaleka takú váhu, ako keby bol umiestnite na stránke o vstavaných skriniach.

3. Linkovanie len na homepage je ďalším problémom. Pokiaľ má už homepage dostatočné množstvo kvalitných odkazov výmena by sa mala začať sústreďovať na ďalšie podstránky. Keď sa budú posilňovať tieto posilní to aj samotnú homepage, to však len za predpokladu, že má web vyhovujúcu štruktúru a prelinkovanie z pohľadu SEO. Linkovanie na subdomény taktiež podporuje ďalšiu činnosť, ktorá je popísaná v nasledujúcom bode.

4. Vymieňanie odkazov pre viacero kľúčových slov. Keď spojíme tento bod s predchádzajúcim dostaneme ideálnu kombináciu a to znamená, že na homepage budeme linkovať na najdôležitejšie a najvšeobecnejšie slová, zatiaľ čo na subdomény resp. kategórie v rámci webu budeme linkovať na ďalšie, konkrétnejšie kľúčové slová. To znamená, ak máte napríklad e-shop s oblečením a v rámci neho sekciu s detským tovarom budeme linkovať priamo na túto sekcie a to napríklad zo slova „detské oblečenie“.

Takže toto sú v skratke faktory, ktoré bývajú najviac podceňované resp. preceňované pri výmene odkazov. Po prečítaní tohto článku by vám teda malo byť jasné, že keď vám nejaký „odborník“ na SEO ponúkne 1000 odkazov týždenne, nepôjde o kvalitné a relevantné linky a takto lacno získané odkazy vám budú vo väčšine prípadov na nič, v horšom prípade vám a vášmu webu ešte uškodia.