pagerankOdpoveď je stručná: NIE! Ale začnem pekne poporiadku. Veľa klientov sa ma totiž pýta, či má výška Google toolbar Page ranku (GTPR) priamy vplyv na výsledky vo vyhľadávaní a teda poradie stránok.

Nebudem tu vysvetlovať princíp GTPR ani to, prečo a ako sa počíta, o tom tento článok nemá byť. Skôr by som chcel vysvetliť, prečo je moja odpoveď na otázku z nadpisu nie.

Na pozíciu webov vo vyhľadávaní na Google (SERPe) vplýva veľmi veľa faktorov, medzi tie off page faktory samozrejme patria spätné odkazy, ich počet, relevantnosť a to, na akých weboch sú umiestnené. Ak máte napríklad web o basketbale, budete chcieť primárne budovať odkazy z podobne zameraných webov, teda úplne najideálnejšie z iných webov o basketbale, prípadne športovo zameraných stránok.

Dáme si konkrétny príklad. Existujú dva nové weby o basketbale, každý ma GTPR0. Web A získa spätný odkaz z iného webu o basketbale s GTPR2 (predpokladajme, že tento web odkazuje iba na náš web A) a druhý web B získa odkaz zo stránky o kasíne s GTPR5 (aj tento odkazuje iba na náš web B). Po čase prebehne update GTPR a web A bude mať reálne 1 (ideálna 2) zatiaľ čo B získa reálne 4 (ideálne 5). Čo myslíte, ktorý web sa bude vo výsledkoch zobrazovať vyššie? Áno, správne, ten s nižším GTPR, pretože pri budovaní spätných odkazov treba dbať hlavne obsahovú relevantnosť odkazov a až potom sa pozerať na výšku GTPR. Samozrejme, ak máte možnosť získať odkaz z webu, ktorý má vysoký Trust Rank (aj napriek tomu, že nie je obsahovo príbuzný tomu Vášmu), určite neváhajte ani sekundu.

Po príklady netreba chodiť ďaleko, skúste si pozrieť SERP pre ktorékoľvek kľúčové slová a zistíte, že GTPR pre dané stránky nemá žiaden vplyv na ich poradie. Budovanie spätných odkazov by sa dalo v tomto zmysle zhrnúť jednoducho- nehľadajte kvantitu, ale kvalitu..