V tomto článku si prejdeme základné nastavenie remarketingu pre AdWords a Facebook, ako aj rozdiely medzi nimi.

Remarketing je veľmi účinný spôsob, ako nalákať návštevníka naspäť na váš web a pomôcť“ mu dokončiť nákupný alebo iný proces. Ukážte mu reklamu na produkt/ službu, o ktorú má záujem, ak už s ňou bol v kontakte, prípadne nedokončil nákupný proces a opustil košík alebo práve nakúpil viac ako iní. Takýmto ľudom teda vieme následne zobrazovať banery, videá alebo na nich inak cieliť reklamu.

Práve relevancia týchto reklám je ich silnou stránkou a dôvodom, prečo dosahujú vyššiu mieru prekliku ako iné. Každý inzerent by mal remarketing využívať, aj pokiaľ nepoužíva banerové kampane. Je taktiež dostupný aj remarketing vo vyhľadávaní, ktorý si nižšie prejdeme..

Publiká sú stavebným kameňom remarketingu. Reklamy musia mať jasne určené, komu sa majú zobrazovať (či už na základe cookies, IP, alebo e-mailu). Tieto publiká si vieme napr. pozbierať z nášho webu, a teda každého používateľa, ktorý na náš web prišiel, vieme uložiť do publika a následne naňho cieliť a vytvárať rôzne kombinácie publík. Napr. publikum tých, ktorí tovar vložili do košíka, mínus tých, ktorí objednávku dokončili. Takto získame zoznam používateľov, ktorí tovar do košíka vložili, ale nedokončili objednávku a pomocou banera s nejakou akciou/zľavou ich môžeme vyzvať tento nákup dokončiť.

Remarketing v AdWords

Adwords nám ponúka remarketing vo vyhľadávaní a aj v obsahovej sieti. Základom je teda nazbierať si publikum a následne z neho vytvoriť remarketingový zoznam. Tu máme viacej možností, kde vieme po novom aj uploadnúť zoznam e-mailových adries. Následne, pokiaľ je používateľ zo zoznamu prihlásený v Google vyhľadávaní, YouTube alebo Gmaili, môžeme naňho cieliť reklamu. E-mailov však musí byť v zozname minimálne 1000.

2

Najbežnejším remarketingovým spôsobom je zbieranie návštevníkov z webu a ich ukladanie do zoznamu. Pre túto možnosť je potrebné mať na webe umiestnenú značku, teda kód pre zbieranie publika. Adwords vám ponúkne poslať kód e-mailom, alebo ho priamo zobraziť a skopírovať na každú podstránku vášho webu, tesne pred značku </body>.

3

Každý AdWords má svoje vlastné ID, a tým sa tento kód odlišuje od iných účtov. Správne vloženie značky si viete overiť pomocou rozšírenia pre Chrome: Tag Assistant alebo priamo v účte.

4

Následne si viete vytvárať remarketingové zoznamy. Základný zoznam – Všetci používatelia – už máte vytvorený automaticky. Pokiaľ si však chcete spraviť napr. spomínaný zoznam pre nedokončenú objednávku, je potrebné si vytvoriť ďalší zoznam všetkých tých, ktorí navštívili košík.

Čiže ako podmienku zvolíte: Návštevníci stránky, ktorí navštívili url košíka (príklad: www.webstranka.sk/košík), a uložíte. Následne vytvoríte publikum tých, ktorí objednávku dokončili (príklad: www.webstranka.sk/objednavka-dokoncena), a opäť uložíte. Potom z týchto dvoch publík vytvoríte tretie publikum, ktoré bude kombináciou týchto dvoch, a teda pri vytváraní nového publika zvolíte Vlastná kombináciaAkékoľvek z tohto publika: košík a Žiadne z tohto publika: dokončená objednávka. Tento zoznam ďalej viete využívať vo svojich kampaniach.

5

Takto viete vytvárať rôzne zoznamy, napr. ľudí, ktorí navštívili určitú kategóriu webu a na nich cieliť iný baner ako na druhých a podobne.

Pozor, zoznam však musí mať vo vyhľadávaní minimálne 1000 členov a v obsahovej sieti 100 členov. Taktiež si viete nastaviť Trvanie členstva, čo znamená počet dní, ktoré má používateľ v tomto publiku od poslednej návštevy zotrvať. Predvolene to je 30 dní, no na základe segmentu, v ktorom podnikáte, a času potrebného na rozmyslenie používateľa nad dokončením konverzie, sa dá upraviť.

Tento zoznam následne viete vložiť do vašich reklamných skupín v záložke publikum a vytvárať rôzne zaujímavé stratégie. V kampani vo vyhľadávacej sieti máte možnosť upravovať percentuálne cenové ponuky pre svoje zoznamy. Viete teda nastaviť napr.:

+40 % cenovú ponuku pre všetkých členov,

+60 % pre tých, ktorí navštívili nejaký produkt,

+80 % pre tých, ktorí nenakúpili,

+100 % pre tých, ktorí nakúpili.

Viac o remarketingu vo vyhľadávaní sa dozviete v našom článku: Ako na remarketing vo vyhľadávaní?

6

Remarketing v Google Analytics

Publiká vieme taktiež zbierať pomocou Google Analytics a po jeho prepojení s AdWords ich importovať. „Dnes sa dá práve vďaka Google Analytics postaviť remarketingová kampaň na úplne iný level, keďže si z dát v Analytics vieme vysegmentovať cieľovú skupinu prakticky podľa všetkých dostupných kritérií.” Viac sa o ich nastavení a zaujímavých kombináciách dočítate v článku od Juraja Saska: Remarketingové zoznamy a custom segments v Google Analytics.

Screen-Shot-2015-06-22-at-14.35.59-1024x666

Remarketing na Facebooku

Funguje podobným spôsobom ako v AdWords. Je potrebné opäť buď nahrať publikum z vášho zoznamu, alebo umiestniť tzv. Facebook pixel pre zbieranie publika a následne z neho vytvoriť zoznam. Tento Facebook pixel nájdete v Tools (Nástroje) > Facebook pixel. Taktiež ho je potrebné umiestniť na váš web a informácie o jeho umiestnení vám Facebook ponúkne.

7

Tu však v porovnaní s AdWords vieme cieliť na omnoho menšie publikum a stačí nám už 20 členov. Z publík vieme opäť robiť rôzne zoznamy a kombinácie, viac-menej úplne rovnako ako v AdWords.

Uložené publikum vieme následne vložiť ako cielenie do reklamnej zostavy a ďalej ho ohraničovať pomocou záujmov, demografických údajov a všetkého ďalšieho, čo Facebook na cielenie ponúka.

8

Zhrnutie

Určite odporúčam využiť čo najviac možností remarketingu, aj pokiaľ ide o jednoduché kampane. Bola by škoda nevyužiť návštevníkov, ktorí k vám chodia na web a neponúknuť im reklamu ušitú priamo pre nich. Hurá do zbierania publík!