Iba malé percento návštevníkov skonvertuje hneď na prvú návštevu vašej stránky. Tým, čo tak neurobia, sa však pri najbližšom vyhľadávaní môžeme pripomenúť.

Váš potenciálny zákazník vyhľadáva a prezerá si rôzne internetové stránky, kým sa rozhodne vykonat želanú akciu. Celý proces môže prebiehať s rôznym časovým odstupom niekoľkých dní či týždňov. Práve pre takéto vyhľadávania môžeme využiť remarketing vo vyhľadávaní a pripomenúť sa hľadajúcemu na vyšších pozíciach, pri všeobecnejších vyhľadávaniach alebo dokonca s inou reklamou.

Jednoduchý príklad: Miloš chce ísť na dovolenku do Chorvátska. A tak vyhľadáva „dovolenka chorvátsko“. Dostane sa na váš web, pozrie si ponuku a hľadá ďalej. Je teda zaradený do remarketingového zoznamu, „zaujímal sa o Chorvátsko“, ktorý sme si predtým vytvorili. Medzitým zatelefonuje kamarátom, či by išli s ním a musí si navyše vybaviť dovolenku. O týždeň už sú všetci dohodnutí a dovolenku v práci majú schválenú na ďalší týždeň. Miloš teda znova vyhľadáva dovolenku s tým, že tentokrát by ju už hneď chcel aj rezervovať. Hľadá teda tentokrát „dovolenka last minute“. Miloš sa však už nachádza v našom remarketingovom zozname a vytvorili sme si pre takýto zoznam novú kampaň s kľúčovými slovami so širšou zhodou, ktoré pokrývajú aj toto vyhľadávanie.  Tentokrát sa mu zobrazí reklama s  novým reklamným textom: „Last Minute Chorvátsko o 30% lacnejšie!“. Navyše sme zvýšili cenovú ponuku pre takéto vyhľadávanie o 80%. Reklama sa teda zobrazí na vyšších pozíciach. Miloša reklama zaujme a tak sa vráti na stránku, ktorú si už prezeral predtým a kúpi si dovolenku v Chorvátsku.

Vyššie pozície nám zabezpečia, že budeme na očiach pri relevantných vyhľadávaniach. Tu môžeme cieliť aj na širšie kľúčové slová. Pozmenenými reklamami môžeme oslovovať užívateľov, ktorí opätovne vyhľadávajú a voliť pre nich reklamy viac na mieru. Mali by sme teda tvoriť reklamy, ktoré budú navádzať užívateľa vrátiť sa na vašu stránku. Napr: „Nová akcia každý deň!“ „Posledné voľné miesta“ a pod.

Ako nastaviť remarketing vo vyhľadávaní?

Podobne ako pre „Display Remarketing“, aj pre remarketing vo vyhľadávaní využívame nazbierané remarketingové publiká. Tie je vhodné mať rozdelené ideálne od 3 do 10 zoznamov. Začiname ale s jedným a to je „návštevníci všetkých stránok“, čiže všetci návštevníci.

Postup na vytvorenie remarketingových zoznamov:

  1. V AdWordse klikneme napravo dole na „zdieľaná knižnica“ (shared library)

ako nastaviť remarketing

  1. Potom klikneme na možnosť „publikum“.

vytvorenie publika v remarketingu

  1. V tomto kroku si môžeme nastaviť remarketing. Pokračujeme podľa pokynov a vygenerujte si remarketingový kód. Je potrebné vložiť tento kód na všetky svoje webové stránky priamo pred značku </body>.

3

  1. Následne si môžeme vytvárať remarketingové zoznamy podľa rôznych pravidiel (tieto si tiež vytvárame v „zdieľanej knižnici“ a v sekcii „publikum“)

remarketingový zoznam

  1. Na úrovni kampane alebo reklamnej skupiny si potom možeme priradiť remarketingový zoznam ku konkrétnej reklamnej skupine.

priradenie remarketingových zoznamov

Cieliť môžeme dvoma spôsobmi :

  • Iba cenová ponuka (Bid only)
  • Zacieliť a nastaviť cenovú ponuku (Target and bid)

Iba cenová ponuka (bid only) – túto možnosť volíme vtedy, ak chceme pridať publikum do už existujúcej vyhľadávacej kampane. V tomto prípade agresívnejšie ponúkame cenové ponuky. Pre takéto remarketingové zoznamy však nemôžeme meniť reklamy a nevieme pre ne vyčleniť ani zvlášť rozpočet.

Zacielenie a nastavenie cenovej ponuky (Target and bid) – v tomto prípade duplikujeme už existujúcu kampaň a pridáme do nej publikum. Tu môžeme pridať aj širšie vyhľadávacie výrazy a iné reklamy a sledovať výkonnosť takýchto kampaní.

  1. Pre takéto priradené remarketingové zoznamy si potom zvolíme vyššie cenové ponuky (+ 40%, + 60%). Navýšenie volíme podľa hodnoty, akú má pre nás remarketingový zoznam. Všeobecne platí, že čím bližšie je zákazník ku konverzii, tým je pre nás hodnotnejší. Inú hodnotu bude mať návštevník hlavnej stránky a inú návštevník nákupného košíka, ktorý nedokončil objednávku.

remarketing vo vyhľadávaní

Uvedieme príklad navyšovania cenových ponúk (obchod s alkoholom):

+ 40% návštevníci všetkých stránok

+ 60% návštevník kategórie whisky

+ 60% návštevník kategórie víno

+ 80% návštevník kategórie darčekové luxusné sady

+ 120 % užívatelia, ktorí boli v košíku ale nedokončili objednávku

+ 160% užívatelia, ktorí nakúpili

Remarketing vo vyhľadávaní nám teda pomáha byť viac konkurenčnými vo vyhľadávaní pomocou nazbieraných dát. Pomáha nám byť viac relevantnými vo vyhľadávaní a oslovovať užívateľov novými reklamami s lepším cielením.

Budem rád ak sa podelíte s vašími postrehmi či pripomienkami v komentároch.