Webová analytika ponúka veľké množstvo funkcií, ktoré nám uľahčujú presnejšie zacieliť komunikáciu alebo online kampane. Technické možnosti merania a vyhodnocovania sa posunuli výrazne vpred a častokrát vieme vyhodnotiť aktivitu jedného konkrétneho používateľa alebo skupiny používateľov s podobnými záujmami.

Krokom vpred z pohľadu personalizácie webovej analytiky je zavedenie UserID, o ktorom sme na blogu už písali. V tomto článku by som rád predstavil možnosti remarketingových zoznamov a vlastných segmentov (custom segments).

Remarketingové zoznamy

Donedávna sa dal robiť remarketing cez Google AdWords len na základe informácií, ktoré mal Google o používateľoch vo všeobecnosti. To znamená, že sme cielili na všetkých návštevníkov webu podľa demografických a záujmových kritérií. Dnes sa dá práve vďaka Google Analytics postaviť remarketingová kampaň na úplne iný level, keďže si z dát v Analytics vieme vysegmentovať cieľovú skupinu prakticky podľa všetkých dostupných kritérií.

Screenshot1

Samozrejme, nevyhnutnosť je mať AdWords účet, ktorý sa prelinkuje s Analytics, inak si vlastné remarketingové zoznamy nemôžete vytvoriť. K dispozícii je niekoľko základných kategórií zoznamov:

Screenshot2

Zaujímavosťou je napríklad remarketingová skupina „Smart List”, kde Google podľa štatistických údajov z minulosti vytvorí profil návštevníka webu, ktorý je najnáchylnejší spraviť konverziu a do zoznamu „Smart List” vygeneruje jemu podobných ľudí.

Ak nám ani jedna preddefinovaná kategória nevyhovuje, vieme si vytvoriť komplet vlastnú na základe desiatok kritérií:

Screenshopt 3

V podstate ak máte dostatočné množstvo návštev, tak viete vygenerovať akúkoľvek remarketingovú skupinu a s cielením viete ísť až do úplných detailov.

Tu je niekoľko príkladov remarketingových skupín, ktoré by mohlo byť užitočné vygenerovať:

 

Zákaznícke veľryby alebo fanúšikovia

Jedným z príkladov toho, ako remarketingom podporiť a ešte viac „vyburcovať ľudí”, je cielenie na tých, ktorí nakúpili viac ako je priemer, prípadne na ľudí, ktorí trávia na webe oveľa viac času, vracajú sa pravidelne a podobne:

Screen Shot 2015-06-22 at 17.19.43

Priama návštevnosť

Celkom zaujímavé je spätné cielenie na používateľov, ktorí prišli na web priamo. Je tam vysoká pravdepodobnosť, že značku poznajú a keď to skombinujeme s tým, že ešte u nás nenakúpili, je to zaujímavá cieľová skupina:

Screen Shot 2015-06-22 at 17.21.48

Nerozhodnutí zákazníci

Predstavte si, že ste prišli na web, pozreli ste si aspoň 3 podstránky, strávili ste tam pomerne veľa času a vrátili ste sa znovu, aby ste si porovnali ponuku. A aj napriek tomu ste nenakúpili. Asi stále premýšľate a rozhodujete sa. Presne o tom je táto remarketingová skupina:

Screen Shot 2015-06-22 at 17.24.33

Návštevníci s aktivitami na sociálnych sieťach

Ak je vaším cieľom aktivovať používateľov k tomu, aby o vás ešte viac a častejšie hovorili na sociálnych sieťach, asi treba hľadať práve v skupine tých, ktorí chodia na váš web a využívajú interakciu cez sociálne siete:

Screen Shot 2015-06-22 at 17.27.04

 

Custom segments

Vlastné segmenty sú v podstate veľmi obdobná záležitosť ako remarketingové zoznamy, len ich nevyužívame pre nasadenie AdWords kampaní, ale skôr pre porovnávanie efektivity a identifikáciu potenciálnych cieľových skupín naprieč celkovou online či offline komunikáciou.

Na čo vieme vôbec custom segments využiť? Ak si vytvoríme segmenty a porovnávame ich výkonnosť (napríklad z pohľadu celkového predaja alebo priemernej hodnoty objednávky), vieme identifikovať tie, ktoré sú najvýkonnejšie (napríklad ženy vo veku 20 – 35 rokov z Bratislavy s mobilným telefónom). Následne vieme alokovať viac financií na kampane, ktoré cielia práve na túto skupinu, prípadne identifikovať vstupné stránky (zdroje návštevnosti), z ktorých takáto skupina ľudí najviac chodí na náš web a riešiť rozvoj reklamno-komunikačných aktivít práve tam.

Tu je niekoľko tipov pre vlastné segmenty, ktoré má zmysel porovnávať medzi sebou z pohľadu výkonnosti a následne upraviť marketingové stratégie:

Používatelia podľa typu prehliadača

Vplýva prehliadač na ekonomický výkon webu? Súvisí nejako s demografiou používateľov?

Screen Shot 2015-06-23 at 17.48.53

 

Mobilní vs. desktopoví návštevníci

Aký rozdiel je medzi návštevníkmi z desktopu a z mobilu?

Screen Shot 2015-06-23 at 17.49.22

 

Návštevníci podľa kategórií produktov

Ako sa správajú a odkiaľ chodia ľudia, ktorí sa zaujímajú o muzikály v porovnaní s tými, ktorí si kupujú lístky na koncerty?

Screen Shot 2015-06-23 at 17.51.29

 

Návštevníci v rôznych časových slotoch počas dňa

Odlišuje sa nákupné správanie používateľov podľa toho, v akom čase počas dňa prídu na web?

Screen Shot 2015-06-23 at 17.52.29

 

Návštevníci z rôznych sociálnych sietí

Akú úlohu v konverznej ceste zohrávajú jednotlivé sociálne siete?

Screen Shot 2015-06-23 at 17.53.41

 

—–

Remarketingové zoznamy spolu s vlastnými segmentmi sú drobné funkcionality v celom spektre nástroja Google Analytics. Treba len vedieť, čo chceme zistiť a na čo to vieme použiť. Reportovať dáta bez následnej implementácie a merania naozaj ovocie neprinesie…