Online marketing môžeme v súčasnosti považovať za neoddeliteľnú súčasť podnikania. Zároveň sú k dispozícii mnohé platformy, kde sa reklamy môžu zobrazovať. V tomto článku sa budeme bližšie zaoberať kampaňami v Google Ads. 

Google nám ponúka viacero možností pre oslovenie potenciálnych zákazníkov v momente, keď uvažujú o kúpe produktu alebo služby. Rovnako vieme zvýšiť povedomie o značke, prípadne ukázať potenciálnym zákazníkom, kde sa nachádza vaša prevádzka. Aby sme vedeli, ktoré kampane sú vhodné pre sledované ciele, tak si ich bližšie priblížme.

Aké kampane vlastne poznáme?

 • Vyhľadávacia sieť,
 • obsahová sieť,
 • reklamy v nákupoch,
 • videokampane,
 • discovery,
 • miestne kampane.

Reklamy v rámci týchto kampaní majú rôznu podobu. Zobrazujú sa na rôznych miestach na internete a sledujeme nimi iné ciele, ale to si priblížime neskôr.

Mnohých zaujíma, koľko stojí inzerovanie na Googli. V podstate na to neexistuje konkrétna odpoveď, pretože na to vplýva mnoho faktorov, ako napríklad množstvo vyhľadávacích dopytov, stanovené ciele, cena za preklik či zvolené typy kampaní. Čo ale povedať vieme, je to, že je možné inzerovať aj s nízkym rozpočtom. Vždy je však nutné stanoviť si reálne ciele.

Ako vlastne začať s inzerciou na Googli? Je na to potrebný nástroj Google Ads, v ktorom sa vytvárajú konkrétne kampane. Pokiaľ nemáte žiadne skúsenosti s týmto nástrojom, odporúčame vám najskôr nadobudnúť aspoň základné know-how. Predídete tým neefektívnemu míňaniu rozpočtu. Druhou možnosťou je využitie služieb PPC špecialistu.

Vyhľadávacia sieť

Vyhľadávacia sieť Google, reklamy vo vyhľadávaní, vyhľadávacia kampaň – viacero rôznych pomenovaní, ktoré ale znamenajú to isté. Reklamy, ktoré sa zobrazujú v rámci tohto typu kampaní, sa zobrazujú vo výsledkoch vyhľadávania Google a okrem toho aj na partnerských weboch, ktoré majú súvislosť s vyhľadávaním. Každý, kto už niekedy niečo vyhľadával na Googli, sa s takouto reklamou určite stretol.

Vyhľadávacia kampaň je často prvým krokom, ktorý privedie potenciálneho zákazníka na webovú stránku, preto by mala byť základným kameňom PPC stratégieči už je vaším cieľom predávať tovary, služby, alebo chcete zvýšiť povedomie o značke. 

Ako na to? Na začiatku si potrebujeme vytvoriť štruktúru kampaní na základe zoznamu kľúčových slov, na ktoré chceme cieliť naše reklamy. Tieto kľúčové slová by mali byť čo najrelevantnejšie ak chceme, aby sa reklamy zobrazovali tým správnym používateľom. 

Ak už vieme, na aké kľúčové slová budeme cieliť, tak si vytvoríme kampane a reklamné skupiny. Tieto kľúčové slová následne priradíme jednotlivým reklamným skupinám. 

Ak máme vytvorenú štruktúru kampaní, tak môžeme vytvoriť samotné reklamy, ktoré sa budú zobrazovať. Potrebujeme na to nadpisy a popisy. Samozrejme, Google pozná viacero typov reklám vo vyhľadávaní:

 • klasické ETA reklamy – obsahujú 3 nadpisy a 2 popisy, odporúčame vytvárať aspoň 3 varianty takýchto reklám pre každú reklamnú skupinu, 
 • RSA reklamy (responzívne reklamy) – do týchto reklám môžeme použiť až 15 nadpisov a 4 popisy. Neznamená to, že sa súčasne zobrazia všetky tieto texty. Google však pomocou algoritmu určí, ktoré kombinácie textov dosahujú najvyššiu výkonnosť a tie uprednostní. V prípade, že nechcete, aby sa niektoré texty zobrazovali súčasne, odporúčame vám používať možnosť priradenia pozície textu v reklame.

Ešte poznáme aj tzv. DSA kampaň. Ide rovnako o kampaň vo vyhľadávaní, ktorá sa však nezobrazuje na základe kľúčových slov, ale obsahu, ktorý sa nachádza na stránke. Samozrejme, nemusí sa zobrazovať na obsah v rámci všetkých podstránok – je však potrebné nastaviť pravidlá. Reklamy v rámci tejto kampane si generujú nadpisy automaticky. Jediné, čo musíme pridať, sú popisy.

Dôležitým faktorom, ktorý ovplyvňuje výkonnosť kampaní, je aj zvolená stratégia cenových ponúk. Vo väčšine prípadov začíname so stratégiou maximalizácie kliknutí, pretože chceme získať čo najväčšie množstvo dát, aby sme vedeli kampaň optimalizovať. 

Zostať však pri tejto stratégii dlhodobo nie je väčšinou efektívne – najmä, keď máme k dispozícii aj viac smart stratégie, ako napríklad maximalizáciu konverzií alebo maximalizáciu hodnoty konverzií.

Zdroj: https://support.google.com/google-ads/answer/9510373?hl=sk

Obsahová sieť

Obsahovú sieť tvoria viac ako 2 milióny webov a aplikácií, kde sa môžu zobrazovať reklamy. Tieto reklamy majú formát bannerov, resp. sú kombináciou banneru s textom, a preto sú ich možnosti využitia pomerne široké – od zvýšenia povedomia o značke cez akvizíciu až po remarketing.

Pred spustením tejto kampane si treba premyslieť, čo je vlastne naším cieľom. Bannery fungujú veľmi dobre, ak chceme zvýšiť povedomie o značke alebo rozšíriť svoje publikum formou akvizičnej kampane. Ak je však naším cieľom predaj produktov cez e-shop, tak existujú lepšie možnosti ako bannerová reklama. 

Pred spustením kampane je potrebné určiť si cieľ, ktorý ňou sledujeme. Ak chceme zvýšiť povedomie o našej značke, tak je tento formát jedným z najefektívnejších. Reklamné bannery sa totiž zobrazujú na stránkach, ktoré bežne navštevujeme. 

Rovnako vhodné je použiť tieto reklamy, ak chceme osloviť potenciálnych zákazníkov, ktorí o našich produktoch ešte nemuseli počuť. Tiež ich môžeme použiť, ak chceme remarketingovať na rôzne služby, nehnuteľnosti a podobne. 

Ak však máme e-shop a naším cieľom je predaj produktov, tak je vhodnejšie použiť iné typy kampaní – napríklad nákupné kampane.

Aj samotné bannery môžu mať rôznu podobu. Google nám dáva na výber medzi responzívnymi alebo statickými bannermi, pričom statické bannery môžu obsahovať aj animáciu, vďaka čomu sú reklamy interaktívnejšie. 

 • statické bannery – tu používame statické bannery, ktoré obsahujú komunikačné posolstvo,
 • statické bannery s animáciou – od statických bannerov sa líšia pridanou animáciou,
 • responzívne bannery – tu nahráme podklady, ako obrázky, logá, nadpisy a popisy, z ktorých Google generuje kombinácie reklám, ktoré sa následne zobrazujú.

Zdroj: https://support.google.com/google-ads/answer/2404190

Nákupné kampane

Nákupné kampane patria medzi najefektívnejšie kampane, pokiaľ je naším cieľom predaj konkrétnych produktov. Využívame ich teda najmä pre e-shopy. Ich výhodou je, že sa potenciálnym zákazníkom zobrazujú konkrétne produkty, ktoré daný e-shop predáva. Vďaka tomu vieme propagovať veľké množstvo produktov.

Reklamy sa v rámci nákupných kampaní zobrazujú na mnohých miestach – ako karta nákupy vo vyhľadávaní Google, v obsahovej sieti, vo vyhľadávaní Google vedľa výsledkov vyhľadávania a na partnerských weboch.

Pri tvorbe nákupnej kampane budeme potrebovať produktový feed, ktorý si vložíme do merchant centra a následne ho prepojíme s Ads účtom. Ďalším krokom je vytvorenie samotnej kampane v Ads účte. 

Tu máme možnosť zvoliť si medzi štandardnou nákupnou kampaňou a inteligentnou nákupnou kampaňou. Rozdiel medzi nimi je v tom, že inteligentná kampaň využíva umelú inteligenciu a nie je potrebné (ani možné) upravovať cielenie. 

Naopak, pri štandardnej nákupnej kampani je potrebné manuálne nastaviť cielenie, dynamický remarketing a následne optimalizovať, čo je časovo pomerne náročné. 

Vo Visibility pri väčšine klientov používame práve inteligentné kampane, keďže prinášajú viac uskutočnených transakcií vo vyšších hodnotách a pri nižšej cene za preklik. 

Zdroj: https://support.google.com/google-ads/answer/2454022?hl=sk

Videokampane

Videokampane umožňujú zobrazovať reklamy na YouTube, weboch a aplikáciách partnerov Google. Ich výhodou je možnosť odkomunikovať väčšie množstvo informácií, ako pri iných reklamných formátoch, pretože máte väčší časový priestor. 

Tento typ kampaní je vhodný najmä vtedy, ak chceme zvýšiť povedomie o značke alebo produkte. Je možné tiež vytvoriť video, ktoré bude motivovať k nákupu. Tu vieme použiť napríklad nástroj YouTube Video Builder, kde vieme jednoducho vytvoriť video za použitia produktových obrázkov a textov.

Formáty video kampaní:

 • preskočiteľné reklamy in-stream (Skippable in-stream ads) – divák má po 5 sekundách možnosť reklamu preskočiť. Používame ich, ak máme video obsah, ktorý chceme propagovať pred inými videami, počas nich alebo po nich.
 • nepreskočiteľné reklamy in-stream (Non-skippable in-stream ads) – trvajú 15 sekúnd a divák nemá možnosť preskočiť túto reklamu. Používame ich vtedy, keď chceme, aby diváci videli celé reklamné posolstvo bez toho, aby mohli video preskočiť.
 • videoreklamy in-feed (In-feed video ads) – pozostávajú z obrázka miniatúry z videa a textu. Používame ich, ak chceme propagovať video obsah na miestach nepriameho vyhľadávania, napríklad vedľa podobných videí na YouTube, v rámci výsledkov vyhľadávania na YouTube alebo na domovskej stránke služby YouTube pre mobil.
 • mikrospoty (Bumper ads) – trvajú 6 sekúnd (alebo menej) a divák nemá možnosť ich preskočiť. Používajú sa najmä pre odkomunikovanie stručného a pútavého posolstva, ako napríklad v prípade výpredajov.
 • out-stream – reklamy sa začnú prehrávať bez zvuku. Diváci môžu kliknutím na reklamu zapnúť zvuk videa. Reklamy out-stream sú navrhnuté tak, aby rozšírili dosah videa za výhodnú cenu. Používajú sa najmä pre rozšírenie dosahu video reklám v mobilných zariadeniach a oslovenie väčšieho počtu zákazníkov.
 • masthead odporúčané video v reklame masthead sa bude automaticky prehrávať bez zvuku navrchu obsahu. Formát reklamy sa líši podľa zariadenia, na ktorom sa reklama zobrazuje:
  • počítač – najviac 30 sekúnd, masthead sa môže zobraziť vo formáte širokouhlého zobrazenia alebo s pomerom strán 16 : 9,
  • mobil – v celej dĺžke navrchu aplikácie YouTube alebo obsahu domovskej stránky na m.youtube.com,
  • televízor – v celej dĺžke navrchu aplikácie YouTube pre TV. Masthead sa môže zobraziť vo formáte širokouhlého zobrazenia alebo s pomerom strán 16 : 9. Ľudia môžu s takouto reklamou interagovať pomocou diaľkového ovládača televízora.

Tento formát použite v prípade, že chcete zvýšiť povedomie o novom výrobku či službe, prípadne chcete za krátky čas osloviť obrovské publikum (napríklad počas predajnej udalosti).

Zdroj: https://support.google.com/google-ads/answer/2375464?hl=en

Discovery kampane

Discovery kampane skvelo fungujú pre rozšírenie zásahu reklám a oslovovanie nových potenciálnych zákazníkov vo fáze SEE. Tieto reklamy sa zobrazujú v tzv. Google Feede, ktorý si celosvetovo prezerajú viac ako 3 miliardy používateľov.

Pre dosiahnutie vysokého počtu používateľov tieto kampane využívajú rôzne formáty – YouTube domovskú stránku, YouTube odporúčané videá, kanálObjaviť” od Google a karty Reklamy a Siete v Gmail.

Tieto kampane sa najčastejšie používajú v troch rôznych prípadoch. Prvý a najbežnejší z nich je oslovovanie nových potenciálnych zákazníkov, ktorí sú pripravení vyskúšať nové značky. Z praxe vieme, že sa používajú najmä pri rozšírení zásahu popri kampaniach na sociálnych sieťach a obsahovej sieti.

Druhým je navýšenie predaja – áno, aj discovery kampane sa dajú robiť výkonnostne. Tu záleží, aký je náš cieľ. Kampane však vieme nastaviť na cieľovú cenu za akvizíciu (CPA) a v prípade e-commerce aj cieľovú návratnosť (tROAS). Tretím najbežnejším využívaním discovery kampaní je remarketing, a teda oslovovanie našich najhodnotnejších zákazníkov.

Pred samotným nastavením kampaní nezabudnite dodržiavať pravidlá prispôsobenej reklamypravidlá služby Google Ads. Rovnako musíte mať povolené značkovanie celého webu.

Zdroj: https://support.google.com/google-ads/answer/9176876?hl=en

Miestne kampane

Tento typ kampaní je vhodný vtedy, ak je cieľom priviesť potenciálneho zákazníka do predajne. Ak máte prevádzku, kde predávate výrobky, prípadne váš produkt vyžaduje fyzickú návštevu prevádzky, tak miestne kampane môžu byť tým pravým riešením, ako využiť online priestor na vašu propagáciu. 

Tieto reklamy sa zobrazujú v rámci Google Maps, vo vyhľadávaní Google, v Gmaili alebo na YouTube. Google zobrazuje reklamy na základe kľúčových slov a blízkosti vašej prevádzky. Ak potenciálny zákazník vyhľadáva produkt, ktorý ponúkate a nachádza sa v blízkosti vašej prevádzky, tak sa mu takáto reklama zobrazí a môže ho nasmerovať priamo k vám.

Pri tejto kampani je potrebné mať vytvorené prevádzky v rámci Google Moja firma a prepojiť tento účet s Google Ads účtom – prevádzky musia byť overené. Ďalším krokom je vytvorenie samotnej kampane v Google Ads účte.