Google Analytics nám pomáha porozumieť správaniu návštevníkov pomocou rôznych metrík. Jednou z nich je bounce rate. V nasledujúcom článku sa dozviete, čo to bounce rate je, prečo a kedy je táto metrika dôležitá a kedy vysoký bounce rate nepovažujeme za problém.

Čo je to bounce rate?

Bounce rate je dôležitou metrikou, ktorá sa meria v percentách. Vyjadruje pomer medzi celkovým počtom návštevníkov vašej stránky a počtom návštevníkov, ktorí zo stránky odídu bez akejkoľvek akcie (nekliknú na žiadne CTA, nenavštívia inú stránku, nezaregistrujú sa do newslettra a pod.), ide teda o mieru okamžitého odchodu.

O bounce rate môžeme hovoriť aj v prípade, ak návštevník nečinne čaká na stránke viac ako 30 minút (tento limit sa dá v Google Analytics upraviť). Ak si v Google Analytics nastavíte akúkoľvek akciu ako interakciu, môžete bounce rate oproti prednastaveným pravidlám znížiť. Toto je známe ako upravený bounce rate.

Bounce rate nie je priamo Google ranking faktor, je to metrika, ktorá nepriamo indikuje ranking faktory ako napríklad: návštevník nenájde na stránke to, čo očakával, pomalé načítanie stránky, zlú optimalizáciu pre mobilné zariadenia a pod. 

Bounce ratu môžeme nájsť v nástroji Google Analytics:

Bounce rate

Zdroj: https://www.practicalecommerce.com/google-analytics-dissecting-bounce-rates-ecommerce

Prečo a kedy je táto metrika dôležitá?

Bounce rate vám môže naznačiť, že je váš obsah mätúci, irelevantný, že necieli na potreby vašich návštevníkov alebo že váš web má zlé UX. Následkom týchto chýb môžu byť stratené konverzie.

Na hodnoty bounce ratu má vplyv aj odvetvie, v ktorom podnikáte. S porovnaním bounce ratu vášho webu a webu konkurencie vám pomôže Benchmarking tool v Google Analytics.

Miera bounce ratu závisí aj od zdroja návštevnosti konkrétnej stránky. Ak používateľ príde na vašu webovú stránku zo sociálnych sietí alebo z bannerovej reklamy, je pravdepodobné, že bounce rate bude vyšší než pri návštevnosti z vyhľadávača.

Dôležitosť bounce ratu posudzujeme najmä na stránkach s cieľom predaja, produktových stránkach a stránkach, kde je cieľom odoslaný formulár. Na druhej strane, miera okamžitého odchodu nie je až taká dôležitá na stránkach, ktorých cieľom je poskytnúť zákazníkovi informácie, ako napríklad blogy. 

Kedy je bounce rate problém?

Vysoký a nízky bounce rate sú relatívne pojmy, ktoré ovplyvňuje napríklad cieľ, s akým návštevník na vašu stránku prichádza. Vysoký bounce rate nepovažujeme za problematický napríklad na blogoch. Návštevník nájde informáciu, ktorú hľadal, a preto z webu odíde bez ďalšej akcie.

O nízkom bounce rate (cca do 10 %) vravíme, ak návštevník na stránke strávi nejaký čas a vykoná akciu, napr. vyplní formulár, klikne na link a pod. Príliš nízky bounce rate však môže byť zlým znamením. Môže to spôsobiť napr. zle implementovaný nástroj na sledovanie udalostí alebo duplicitný Google Analytics kód. 

Bounce rate graf

Zdroj: https://www.searchenginejournal.com/website-bounce-rate/332439/#close

Rozdiel medzi bounce rate a exit rate metrikami

Kým bounce rate vyjadruje mieru okamžitého odchodu zo stránky, exit rate vyjadruje, koľko percent používateľov odišlo z poslednej podstránky za danú reláciu – časové obdobie, v ktorom je návštevník aktívny na vašom webe.

Záver

Bounce rate vám dokáže o vašom webe povedať, či je jeho obsah relevantný pre vašu cieľovú skupinu, či máte dobre zvládnuté UX a pod. Bounce rate je dôležité sledovať a analyzovať spoločne s ostatnými metrikami a faktormi. Pri analýze dbajte na rozdiel medzi bounce ratom a exit ratom. V prípade potreby hľadajte chyby, kvôli ktorým je bounce rate vysoký alebo, naopak, príliš nízky. Ak tieto chyby nájdete a opravíte, môže vám to priniesť väčšiu mieru konverzií.

Zdroje