Z dôvodu mnohých zmien, ktoré sa udiali od publikovania pôvodného textu o tvorbe štruktúry Google Ads účtu, som sa rozhodol tento článok aktualizovať. Kolega Maroš Mokošák z nášho Performance tímu v ňom vysvetľuje, prečo je dôležitá jednoduchá štruktúra kampaní a ako ju dokážeme vytvoriť. 

Pôvodný článok bol napísaný ešte začiatkom roka 2017. Odvtedy však máme k dispozícií nové typy kampaní, nové inteligentné riešenia a mnohé iné funkcie, ktoré nám ešte viac uľahčujú prácu na kampaniach. Toto všetko sa však prenieslo aj do tvorby štruktury Google Ads účtov, o čom si bližšie povieme.

Jednoduchosť

Jednoduchá a jasne zrozumiteľná štruktúra Google Ads účtu, respektíve kampaní, je základ, ktorý vám pomôže pri každodennej kontrole a optimalizácií účtu. Tým, že za ostatné obdobie pribudli niektoré nové typy kampaní, je prehľadná štruktúra ešte dôležitejšia. Ak sa dokážete v reklamnom účte jednoducho orientovať, potom nebude pre vás problém rýchlo identifikovať potenciálne slabé stránky kampaní, prípadne jednotlivých reklám. Dokážete ich včas odhaliť a optimalizovať či inak upraviť tak, aby dosahovali optimálny výkon.

Kampane

Možnosti rôznych typov štruktúry už veľmi dobre načtrol kolega Maroš Mokošák v pôvodnom článku. My si však viac povieme o nových prístupoch k tvorbe kampaní pri využití inteligentných cenových ponúk či niektorých nových typov kampaní.

Inteligentné cenové ponuky

Inteligentné cenové ponuky, tzv. Smart Bidding, využívajú pokročilé strojové učenie a širokú škálu kontextových signálov, pomocou ktorých vieme ušetriť čas a zároveň zvýšiť výkonnosť. Aby tieto inteligentné cenové ponuky dokázali efektívne pracovať, potrebujú v reklamnom účte, ako aj v jednotlivých kampaniach, dostatok dát. Preto je vhodné napríklad v rámci kampaní pre vyhľadávaciu sieť zoskupovať čo najviac relevantných a príbuzných reklamných skupín. Do jednej kampane tak môžeme spojiť viac rôznych kategórií produktov a segmentovať ich len na úrovní reklamných skupín. Docielime tým dostatok dát pre Smart Bidding, ktorý bude pracovať efektívnejšie, čím dosiahneme vyššiu celkovú výkonnosť.

Príklad štruktúry kampane vo vyhľadávaní:

 • V-SRCH-ALL
  • Proteíny
  • Spaľovače tukov
  • Aminokyseliny
  • Kĺbová výživa
  • Vitamíny
  • Minerály
  • Kreatín

Kampane v nákupoch

Google priniesol na Slovensko v roku 2019 úplne nový typ kampaní, tzv. Kampane v nákupoch. Tento typ kampaní je veľmi vhodný pre takmer akýkoľvek e-shop. Dokáže priniesť na web veľmi relevantnú návštevnosť, ktorá má zároveň vysokú mieru konverzie. Tieto kampane sú do veľkej miery automatizované, avšak aj tu vieme pomocou segmentácie, respektíve štruktury produktov, zlepšiť výkonnosť danej kampane.

Kampaň v nákupoch pracuje s produktovým feedom, ktorý dokážeme rozdeliť napr. na základe značiek, typu tovaru alebo aj výšky marže. Ak je v produktovom feede zakomponovaný atribút, ktorý hovorí o percentuálnom vyjadrení marže daného produktu, vieme veľmi jednoducho poskytnúť reklamný priestor len tým produktom, ktoré majú najvyššiu maržu pre klienta. Vieme tak veľmi efektívne zvýšiť ziskovosť celej shopping kampane.

Príklad segmentácie produktov vo feede na základe výšky marže:

 • Produkty s maržou do 10 %
 • Produkty s maržou 10-20 %
 • Produkty s maržou 20-40 %
 • Produkty s maržou nad 40 %

Miestne kampane

V prípade, že má váš klient kamenné predajne, rozhodne by nemali chýbať vo vašom reklamnom účte tzv. Miestne kampane. Tento nový typ kampaní sa na Slovensku objavil len nedávno. Tieto kampane pomáhajú poskytovať potenciálnym zákazníkom informácie, ktoré potrebujú, aby sa rozhodli, kedy a ako navštívia kamenné predajne vašich klientov. 

Ak má váš klient viacero predajní po celom Slovensku, rozhodne odporúčame vopred si zadefinovať jasnú a prehľadnú štruktúru na úrovni kampaní. Viete si vytvoriť skupiny miest (predajní), napríklad pre západné, stredné či východné Slovensko. Následne si výkonnosť týchto kampaní dokážete jednoducho porovnávať, optimalizovať, prípadne kontrolovať rozpočet pre jednotlivé kampane.

Príklad štruktúry miestnych kampaní:

 • Predajne v BA
 • Predajne – západné Slovensko (okrem BA)
 • Predajne – stredné Slovensko
 • Predajne – východné Slovensko

Záver

Jednoduchá a prehľadná štruktúra kampaní v Google Ads účte vám dokáže pomôcť pri hľadaní slabých miest, ktoré potrebujete čo najrýchlejšie identifikovať a následne optimalizovať. Vo vyššie spomínaných prípadoch však môže mať tá správna štruktúra kampaní či reklamných skupín aj priamy dopad na výkonnosť celého reklamného účtu. Dokážete tak efektívnejšie pracovať s rozpočtom a napĺňať klientove podnikateľské ciele.