Určite mnohí z vás z vlastnej skúsenosti vedia, že ešte predtým, ako začnete so základným nastavením AdWords účtu a prvých kampaní, je naozaj potrebné sa najskôr zamyslieť. Podľa môjho názoru najdôležitejšia zo všetkého je dobre a jasne stanovená základná štruktúra účtu a jednotlivých kampaní, na základe ktorej môžete stavať následnú optimalizáciu svojich kampaní. Každý, kto začína povedzme s „náhodným“ spôsobom, nikdy nemôže očakávať vysoký výkon svojich kampaní.

Štruktúra AdWords účtu – od samého začiatku

V tomto článku sa vám pokúsim vysvetliť, aké sú základy optimálnej štruktúry AdWords účtu a ktoré veci by ste mali pred spustením samotných kampaní zvážiť. Samozrejme, celý AdWords účet je ľubovoľná záležitosť, čiže možností je viacero.

Prečo je štruktúra tak dôležitá?

Štruktúra účtu a jednotlivých kampaní tvorí základ vašej každodennej práce. Je to základ, platforma, na ktorej sa budete vo svojom účte pohybovať, spravovať ho, analyzovať a následne optimalizovať. Čím jasnejšia, jednoduchšia a prehľadnejšia bude štruktúra, tým ľahšia bude vaša optimalizácia. Prehľadná štruktúra umožňuje ľahšie sledovať a kontrolovať rozpočty, čo vo výsledku  znamená výrazne nižšie náklady.

V jasnej a prehľadnej štruktúre je ľahké vyhodnotiť, ktoré kampane, reklamné skupiny a vaše kreatívy sú výkonné a ktoré menej. To vám následne umožní v krátkom čase maximalizovať výkon kampaní s vysokým potenciálom a naopak pozastaviť kampane a reklamné skupiny, ktoré len míňajú vaše peniaze.

V dobre organizovanom účte je navyše relevantnosť kľúčového slova vzhľadom k reklame a landing page jasnejšia. A my už vieme: čím vyššia relevancia, tým je lepšie kvality skóre, s ktorým súvisí nižšia cena za klik a tak ďalej… ☺

S dobrou štruktúrou, najmä pri e-shope s tisíckami produktov, ušetríte dve veci – v prvom rade klientove peniaze, pretože zreteľným prehľadom rýchlejšie dosiahnete nižšiu CPC a v druhom rade ušetríte aj svoj čas, pretože budete môcť pracovať rýchlejšie a efektívnejšie.

Tu sú dva základné typy, ktoré vám odporúčam na úrovni kampaní a na úrovni reklamných skupín, ak začínate pracovať so systémom AdWords.

Úroveň kampane

Existujú rôzne možnosti pre štruktúrovanie kampaní vo vašom účte. Kampane môžete pomenovať a rozdeliť ich podľa tém, regiónov, značiek, záujmov, cieľových skupín, rozpočtu atď. Pri e-shope, v kampaniach vo vyhľadávacej sieti určite odporúčam rozdelenie podľa kategórii a podkategórií webu. Preto si myslím, že najlepším východiskovým bodom je zladenie štruktúry kampaní so štruktúrou webu. Čiže, ak spravujete kampane pre online predajňu nábytku, určite odporúčam vo vašich kampaniach vytvoriť štruktúru, ktorú popíšem nižšie.

Prvá vec, ktorá má byť správne zadefinovaná v každej kampani, je jej jasný názov. Mohlo by sa vám to zdať samozrejmé, ale naozaj odporúčam stanoviť jednotný systém pri pomenovaní kampaní. Umožní vám to nájsť cestu ku kľúčovým slovám rýchlejšie a jednoduchšie, a to najmä pri veľkých účtoch obsahujúcich mnoho kampaní. Preto by kampane mali obsahovať naozaj to, čo názov sľubuje. Párkrát som prevzal účty, v ktorých kľúčové slová v kampani nemali absolútne nič spoločné s názvom kampane. Preto odporúčam najskôr v názve začať so zadefinovaním siete, v ktorej bude kampaň bežať a následne s jej názvom. Prípadne, ak ste účet prevzali od iného správcu (čiže obsahuje aj pozastavené kampane), može začínať názov kampane s veľkým písmenom, ktorý jasne hovorí o tom, koho je výtvorom. Napríklad u nás vo Visibility to môže vyzerať takto:

V – Search –Kožené dvojkreslá

V – DSA – Kuchyne

V – Display – Akcia

V – Remarketing – Všetci

Ako sme si už povedali, je dobré mať kampane vo vyhľadávaní organizované podľa štruktúry webu, zatiaľ čo kampane v obsahovej sieti či remarketingové kampane podľa cieľovej skupiny. Samozrejme, je to len odporúčanie a každému môže vyhovovať iné názvoslovie.

Úroveň reklamných skupín

Čo sa týka štruktúry na úrovni reklamných skupín, určite je takisto viacero spôsobov, ako si zorganizovať reklamné skupiny v danej kampani. Mne osobne sa osvedčil spôsob, keď každú reklamnú skupinu povýšim na úroveň kampane. Vďaka tomu mám v kampani už len kľúčové slová pre jednu reklamnú skupinu. Keďže máte určite aj vy vo zvyku používať kľúčové slová s rôznymi typmi zhôd (presnú, frázovú, modifikátor), reklamné skupiny odporúčam rozdeliť práve podľa týchto zhôd.

Navyše, ak používate AdWords Editor, takúto štruktúru si dokážete spraviť v priebehu pár minút práve vďaka Editoru. Jednoducho si nakopírujete jednu reklamnú skupinu so všetkými relevantnými kľúčovými slovami do viacerých skupín a následne každej pridelíte informáciu o tom, aké kľúčové slová obsahuje. Napríklad takto:

Ratanové dvojkreslá – presná

Ratanové dvojkreslá – frázová

Ratanové dvojkreslá – modif.

A prečo je takáto štruktúra na úrovni reklamných skupín výhodná? Podobne ako pri kampaniach – kvôli optimalizácii, ba dokonca ešte pred jej začatím. Už pred spustením kampane ste si určite vedomí, že to isté kľúčové slovo v presnej zhode má pre vás inú hodnotu ako to isté kľúčové slovo v modifikovanej podobe. Takto môžete reklamnej skupine s rôznymi zhodami kľúčových slov priraďovať rôzne hodnoty. Pri optimalizácii je to podobné – ak vidíte, že reklamná skupina s presnou zhodou je pre vás najvýkonnejšia a ste ochotní za ňu najviac zaplatiť, boostnete cenu bidov práve pre túto reklamnú skupinu.

A čo na záver?

Investovať na začiatku trochu viac času a naozaj popremýšľať o štruktúre AdWords účtu vám zaistí, že v dlhodobom horizonte budete môcť pracovať oveľa rýchlejšie a efektívnejšie. Preto zamyslenie sa nad dobre zorganizovanou štruktúrou stojí určite za zváženie, a to ešte pred samotným spustením kampane. Prirodzene, požiadavky na kampaň sa môžu v priebehu času meniť. Ak máte dobre zorganizovanú štruktúru, aj prípadná reštruktúra kampaní bude oveľa rýchlejšia a jednoduchšia na takejto jasnej a prehľadnej platforme.
Tento článok obsahuje zopár užitočných rád pre základné zorganizovanie si účtu, ktoré určite pomôžu každému, kto so systémom Google AdWords začína. ☺