Šupa technika sa venuje predaju a servisu záhradnej techniky. Okrem SEO sa na projekte pravidelne venujeme aj optimalizácii platených kampaní. Pozrite sa, aké výsledky sa nám podarilo dosiahnuť za pomoci automatizácie reklám pomocou nástroja BlueWinston.

Zadanie a hľadanie riešenia

Šupa technika - logo

V rámci e-commerce projektu Šupa technika a našich performance aktivít sme tentokrát dostali zadanie viac podporiť klientove sezónne produkty, akými sú napríklad: motorové píly, rotavátory, krovinorezy a malotraktory.

Podkategórie záhradných produktov všeobecného typu (ako napr. kosačky) sme mali pokryté už dávnejšie klasickým vytváraním reklamných skupín v rámci Google Ads prostredia. V tomto prípade sme chceli inzerovať na presné, produktové názvy jednotlivých produktov.

Pre vytvorenie kľúčových slov a reklám pre produktové kampane do vyhľadávania Google, sme zvolili produktový automat reklám od slovenskej firmy BlueWinston, ktorý nám pomohol nielen s textovými reklamami šitými na mieru pre konkrétne vyhľadávacie dopyty, ale aj so Smart Shopping reklamami.

Ako pomohol BlueWinston?

Šupa technika - traktor

Priamo v rozhraní BlueWinston sme si  vyfiltrovali len tie produkty, na ktoré sme chceli inzerovať a alokovali sme si samostatný rozpočet len na tieto vybrané produkty. 

Vďaka BW sme vytvorili v kampaniach vo vyhľadávacej sieti pre každý produkt jednu, samostatnú reklamnú skupinu, k nej prislúchajúce kľúčové slová a textové reklamy. Celú túto zostavu bolo veľmi jednoduché zostaviť vďaka XML feedu, ktorý musí obsahovať príslušné atribúty – informácie o produkte. Nimi je, napríklad, cena produktu, názov produktu, popis produktu ale i iné, nepovinné atribúty, ako napríklad cena v zľave.

BW vám teda pomôže vytvoriť celú štruktúru kampane veľmi rýchlo a jednoducho. Pri vytváraní produktových reklám je dôležitý atribút názov produktu, z ktorého vieme vytvoriť kľúčové slovo a takisto ho vieme použiť do reklamného textu v nadpise číslo jeden. Vaše reklamné texty budú teda vysoko relevantné, čo sa prejaví v interakcii používateľov na reklamné texty. 

Podľa potreby si vieme v každej BlueWinston kampani nastaviť aj optimalizačné scripty, ktoré automaticky strážia výkon kampane, a teda fungujú ako „posledná brzda“.

Štruktúra kampaní z hľadiska nákladov, ROAS a PNO

Cez BlueWinston sme celkovo vytvorili tri typy kampaní:

  1. Produktové kampane vo vyhľadávacej sieti Google. Ide o textové reklamy pre jednotlivé produkty, v reklame zobrazujeme názov produktu, jeho aktuálnu cenu a ďalšie informácie k produktu.
  2. Produktové DSA kampane – tu ide o textové dynamické reklamy vo vyhľadávacej sieti Google, takisto pre jednotlivé produkty. Google však zobrazuje tieto reklamy dynamicky – podľa obsahu na danej stránke produktu.
  3. Smart Shopping kampane – tu sme produkty rozdelili do viacerých Smart Shopping kampaní, aby sme mali plnú kontrolu nad samostatnými rozpočtami a mohli samostatne inteligentné biddingové stratégie.

Rozdelenie celkového minutého kreditu, dosiahnutého ROAS a PNO, vyzeralo nasledovne:

Šupa technika - case study

Celkové výsledky

Za celé obdobie používania nástroja BlueWinston (január 2019 – máj 2022) sme dosiahli pri všetkých typoch zákazníkov (veľkoobchod aj maloobchod), nasledovné čísla:

  • Transakcie: 1 077
  • Miera konverzie (transakcie): 0,74 %
  • ROAS: 3 906 %
  • Hodnota konverzií: 663 000 €

Výsledky pri maloobchodných zákazníkoch

Z údajov z Google Analytics vieme, že pomer medzi maloobchodnými a veľkoobchodnými zákazníkmi v danom období pri objednávkach cez kampane, je nasledovný:

Šupa technika + BlueWinston case study

Po odfiltrovaní veľkoobchodných zákazníkov je podiel nákladov na obrate pri bežných, maloobchodných zákazníkoch pre nášho klienta rentabilný, v danom období sa pohyboval na úrovni 12,2 %.

Slabšie a silnejšie stránky BlueWinstonu

Cez BlueWinston je v súčastnosti možné vytvárať už aj najnovší typ kampane od Googlu – Performance MAX kampaň, ktorá má prístup k celému inventáru služby Google Ads.

Slabšou stránkou tohto nástroja sa môže pre niektorých používateľov zdať celkový dizajn, UX a UI pracovného rozhrania v porovnaní s českou konkurenciou PPCBEE. Zásadnou výhodou je však automatizácia, ktorú BW prináša. Ak je vaším klientom eshop s tisíckami produktov, najväčšou pridanou hodnotou pre vás bude úspora času a jedinečné, vysoko relevantné produktové reklamy.