Ako zamiešala kartami pandémia a najmä, v čom bol minulý rok odlišný od roku 2020, keď pandémia začala?

Po vypuknutí pandémie v roku 2020 bola časť našich klientov opatrná a na určitý čas dokonca pozastavila ich aktivity v rámci performance kampaní. Čoskoro však boli pripravení opäť inzerovať, rýchlo pochopili, že potenciál trhu sa v niektorých segmentoch dokonca ešte zväčšil.

Po zatvorení kamenných obchodov to bol práve elektronický obchod, ktorý v určitých segmentoch prekvital. Dôkazom toho sú aj niektoré vyhľadávacie dopyty, ktorým sa počas pandémie mnohonásobne zvýšil objem vyhľadávania. Práve toto môže byť pre niektorých predajcov veľká príležitosť. Preto by som napríklad majiteľom eshopov odporúčal aktualizovať analýzy kľúčových slov.

V roku 2021 sme sa tešili zvýšenému záujmu inzerentov investovať aj do brandových platených kampaní. Video, ako ľahko konzumný formát, je ochotné využívať stále väčšie množstvo inzerentov. Brandové aktivity spolu s výkonnostnými kanálmi dokážu maximalizovať výkon eshopov, dôkazom čoho sú mnohé prípadové štúdie zo slovenského, aj zahraničného trhu.

Najväčšie novinky/zmeny minulého roka, ktoré ste museli prijať v rámci plánovania a realizácie PPC kampaní?

Tak ako v posledných rokoch, aj v roku 2021 Google tlačil do popredia v rámci platených kampaní plnú automatizáciu a umelú inteligenciu. K tomuto je potrebné, najmä pri e-commerce projektoch, mať správne nastavenú webovú analytiku a zbieranie dát. Takisto správne pripravené produktové data feedy.

To je to, na čo sa v rámci prípravy kampaní oplatí sústrediť. Na tom je potom postavená aj práca s produktovými automatmi reklám, ako napríklad BlueWinston či Dotidot (bývalé PPC Bee), ktoré dokážu do veľkej miery šetriť čas špecialistovi. Ten tak môže byť skôr klientovým konzultantom a môže rozvíjať spoluprácu.

Zaujíma ma pohľad cien – ako rástli (percentuálne), sezónnosť rastu cien, aký to malo konečný vplyv na zadávateľov, resp. e-shopy, čo sa dá konkrétne očakávať v roku 2022

Čo sa týka Google Ads účtov inzerentov, ktoré máme v rámci agentúry pod kontrolou, zaznamenali sme nárast cien za klik najmä v štvrtom kvartáli roku 2021.

Nárast cien za klik sa týka najmä Google Shopping kampaní a takisto kampaní v Google Display Network. V porovnaní so začiatkom v roku 2021 sme zaznamenali v poslednom kvartáli 2021 cca 20 % nárast týchto cien.

Zvýšenie CPC v poslednom kvartáli sa však deje pravidelne vzhľadom na sezónne príležitosti ako Black Friday a pred-vianočná sezóna.

Zaujímajú ma formáty – ktoré boli žiadané, ako sa zmenil online komerčný priestor – či je naplnený/vypredaný a pod.

Ako som spomínal vyššie, video – ako najľahšie konzumný reklamný formát, ide veľmi do popredia. Čo sa týka čistého výkonu, pri e-commerce projektoch si držia suverenitu plne automatické Smart Shoppingové kampane využívajúce umelú inteligenciu.

Čo bude pre PPC kampane dôležité v tomto roku?

Rok 2022 začína zásadnou zmenou už od 1. 2. 2022, kedy prichádza do slovenskej legislatívy zmena, ktorá upravuje možnosti zbierania osobných údajov o používateľoch webu.

Používateľ webu musí po novom vyjadriť preukázateľný súhlas o tom, že informácie o ňom sú zbierané na konkrétne účely. K tomu je teda potrebné prispôsobiť cookies lišty na webových stránkach.

Toto môže, samozrejme, zásadným spôsobom ovplyvniť objem zozbieraných údajov v Google Analytics a Google Ads účtoch. Jedným z možných riešení bude zrejme modelovanie dát/transakcií a objednávok v novom Google Analytics 4. Preto už teraz odporúčame všetkým klientom implementáciu nového Google Analytics 4.

Ďalšou možnosťou bude zrejme postupné preorientovanie sa na zbieranie first party cookies. S najvhodnejším riešením však zrejme príde samotný Google. 🙂

Zásadnou zmenou v performance kampaniach bude aj prechod Smart Shoppingovej kampane na nový typ Performance MAX kampaň, ktorá sa dokáže zobrazovať naprieč rôznymi kanálmi, využívajúc pritmo rôzne typy cielenia a reklamných formátov. Tento prechod sa už deje a naši najväčší e-commerce inzerenti už bežia na Performance MAX kampaniach.