Čo vám napadne, keď sa povie byrokracia? Možno ste si spomenuli na hodiny čakania na úrade, nepríjemnú pani za okienkom či kopu nezrozumiteľných tlačív. Drvivá väčšina z nás má túto tému spojenú s niečím nepríjemným. Aj preto sme sa v rámci Visibility 360 Group rozhodli poňať televíznu kampaň tak, aby sme tému odľahčili. 

Aké bolo zadanie?

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie je inštitúcia, ktorá okrem iného pomáha odstraňovať byrokraciu z verejnej správy. Vo svojej televíznej kampani potrebovala odkomunikovať práve spustenie Veľkej antibyrokratickej revolúcie. 

Jej podstatou je zrušenie 21 papierových výpisov a potvrdení na úradoch, vďaka čomu dokážu občania aj podnikatelia ušetriť až 42 miliónov eur ročne. To boli kľúčové informácie, ktoré mala televízna kampaň odkomunikovať.

Škuľavý holub a veverica v spote pre ministerstvo?

Humor je niečo, čo je žiadané medzi zákazníkmi. To potvrdzuje aj prieskum spoločnosti Oracle a spisovateľky Gretchen Rubinovej na vzorke viac ako 12 000 zákazníkov a riaditeľov firiem z celého sveta. 

Výsledky ukázali, že až 91 % ľudí uprednostňuje zábavné značky. Riaditelia však priznali, že ich značky len zriedka využívajú humor a majú strach z jeho používania v interakcii so zákazníkmi.

Ministerstvo nie je typickým brandom, ktorý by niečo predával. No keďže je byrokracia nudná téma a kampaň mala komunikovať jej zrušenie, rozhodli sme sa celý scenár a dramaturgiu otočiť tak, aby sme z nej urobili zábavnú vec. Tým sme zároveň chceli ukázať, že aj seriózna inštitúcia môže komunikovať odľahčene a s humorom. 

Prvý kreslený návrh videokampane pre MIRRI

Prvotné nápady na kampaň v analógovej forme

Ako sme postupovali?

V úvode spolupráce prebehlo niekoľko kôl vzájomného briefovania sa, keď nám klient vysvetlil svoje predstavy a posolstvo kampane. Našou úlohou bolo tieto potreby spracovať do scenára.

Ako formu sme zvolili animované video, pretože dokáže lepšie sprostredkovať ideu uvoľnenosti a humoru než natočené video. Na základe scenára následne došlo k úpravám a korekciám. 

Kampaň sme najskôr poňali veľmi odvážne. Vzhľadom na to, že klient – ministerstvo – je seriózna inštitúcia, postupne sme museli z tohto variantu skresávať. 

Prvotná agentúrna verzia televíznej kampane

Proces zahŕňal tiež prípravu textov s informáciami, ktoré potreboval klient odkomunikovať. Po ich odsúhlasení sme pripravili voice over a hudbu. Tieto dva elementy doplnili humorné poňatie celého spotu.

Aká bola finálna televízna kampaň?

Chápeme, že táto kampaň nemohla byť až taká uvoľnená, ako by sme chceli. Bolo potrebné zachovať serióznosť ministerstva. Finálna verzia, ktorú odsúhlasil klient, následne bežala na viacerých televíznych kanáloch. 

Finálna verzia televíznej kampane

Humor je v kampaniach dôležitý, pretože zákazníci ho vyžadujú. Aj taká inštitúcia ako Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie má odvahu na to, aby ho vo svojej komunikácii využívalo. A keď sa ministerstvo nebojí komunikovať vtipne, nemala by sa ani vaša značka. 🙂