Definícia

Webová analytika je proces sledovania a hodnotenia toho, ako ľudia používajú webovú stránku. Zisťuje sa, odkiaľ návštevníci prichádzajú, čo na stránke robia a ako často ju navštevujú. Tieto údaje potom pomáhajú pri rozhodovaní, ako stránku zlepšiť alebo ako lepšie cieliť marketingové aktivity.

Popis

Proces webovej analytiky zahŕňa tieto kroky:

  1. Stanovenie cieľov: Firmy si najprv stanovia, čo chcú dosiahnuť. To môže zahŕňať viac predajov, spokojnosť zákazníkov alebo povedomie o značke.
  2. Zber dát: Firmy zbierajú dáta priamo z webovej stránky alebo pomocou nástrojov pre webovú analytiku, ako je Google Analytics (už Google Analytics 4) alebo Piwik Pro.
  3. Spracovanie dát: Zozbierané dáta sa vyhodnotia na informácie, s ktorými sa dá pracovať.
  4. Identifikácia kľúčových ukazovateľov výkonnosti (KPIs): Vo webovej analytike sú KPIs merateľné ukazovatele, ktoré sledujú a analyzujú správanie používateľov na webe. Napríkad, mieru odchodu, unikátnych používateľov či vyhľadávania na webe.
  5. Príprava stratégie: V tomto kroku sa využívajú získané poznatky na tvorbu stratégií, ktoré sú v súlade s cieľmi firmy.
  6. Testovanie: Firmy musia testovať rôzne stratégie, aby našli tú najlepšiu. Napríklad, A/B testovanie je jednoduchá stratégia, ktorá pomáha vyhodnotiť, ako publika reagujú na rôzny obsah. Proces zahŕňa vytvorenie dvoch alebo viacerých verzií obsahu a následné zobrazenie rôznym segmentom publika, aby sa zistilo, ktorá verzia obsahu je účinnejšia.

Príklad

Cieľom firmy je dosiahnuť učitý počet objednávok za mesiac.

Na základe webovej analytiky vieme, že dokončenie objednávky sa skladá z viacerých krokov, ako napríkad:

  • Návšteva webu,
  • zhliadnutie produktu,
  • pridanie do košíka,
  • proces platby a zadanie údajov.

Taktiež sme zistili, že do procesu platby sa dostalo 50 ľudí, ale objednávku dokončilo len 10.

Na základe tohto zistenia problému vieme podniknúť kroky k zlepšeniu miery dokončenia nákupu kontrolou nastavenia platobnej brány, rozšírenia možností dopravy atď.