Je nevyhnutné poznať svoju cieľovku. Tiež je veľmi dôležité vedieť identifikovať, či kontakt, ktorý máme v obchodnej pipeline, spĺňa kvalifikačné kritéria vašej agentúry. Predstavím vám niektoré z našich bodov, ktorými sa riadime pri schvaľovaní nových klientov.

Etický a morálny filter

Vo Visibility sa pri schvaľovaní spolupráce s klientom riadime etickým a morálnym filtrom. Pre obchodné oddelenie je to na prvý pohľad obmedzujúce. Agentúru však netvorí len obchod, do úvahy treba brať aj ostatné tímy. 

Na základe spätnej väzby od kolegov dal ešte v minulosti náš marketing strategy consultant Ján Andrejko dokopy zoznam typov biznisu, s ktorými odmietame spoluprácu. Nejde však o subjektívny názor Jančiho, mňa alebo zopár kolegov, ide o spoločný postoj agentúry.

Nie každá agentúra/firma si môže dovoliť filtrovať či vôbec odmietať klientov. Dôležité je však pozrieť sa na biznis komplexne z dlhodobejšieho hľadiska. Už v roku 2018 som ako sales director etický a morálny filter bral ako pozitívnu vec. Dovtedy som totiž vnímal negatívne reakcie kolegov z ostatných tímov na projekty, ktoré by už v súčasnosti naším filtrom neprešli. Takto z odstupom času môžem skonštatovať, že zavedenie kritérií malo pozitívny dopad na biznis a kvalita projektov stúpla. Poďme sa teda pozrieť na zoznam kritérií, ktorý som doplnil o krátke komentáre.

Erotika

Ide o akékoľvek erotické alebo porno portály a portály „spoločníčok“ a pod. Ešte v začiatkoch Visibility sme sa takýmto pár projektom venovali, ale postupne sa ľudia začali voči nim vyhraňovať. Hlavný dôvod, prečo takéto spolupráce odmietame, je však  v samotnom biznise, ktorý nechceme podporovať.

Drogy a hazard

Portály ponúkajúce zakázané substancie, drogy, „bylinky“, omamné a psychotropné látky, aj mäkké drogy a produkty, ktoré majú spojitosť s akýmikoľvek drogami, t.j. bongá a pod., sú u nás „out“. Samozrejme, tiež nechceme podporovať akékoľvek portály hazardných hier.

Nelegálne a pochybné produkty

Portály ponúkajúce nelegálne produkty a služby, ako napr. neschválené lieky a podporné látky, falošnú viagru, vitamíny či lieky sľubujúce nerealistické účinky, doping, homeopatia, veštenie, mágia a pod., tiež u nás miesto nenájdu. Podporujeme predaj produktov a služieb, ktoré sú podopreté relevantným vedeckým výskumom.

Nenávistné a deštruktívne

Odmietame akékoľvek extrémistické portály, ktoré šíria nenávisť, antisemitizmus, propagandu a dezinformácie, portály šíriace myšlienky sebadeštrukcie a všeobecného zla. Na takýchto projektoch sme, samozrejme, nikdy ani nepracovali.

Korupcia a podsvetie

Podľa uváženia a najnovších objektívnych informácií odmietame spoločnosti spájané s korupciou, klientelizmom, podsvetím a mafiou.

Konšpiračné portály

Konšpirácie sú v dnešnej dobe horúca a veľmi vážna téma. Okrem toho, že konšpirátorov nechceme podporovať, sme proti jednej vlne konšpirácií vytvorili v spolupráci s UTAI a MSNU aj kampaň Oslobodenie Slovenska, ktorá získala v roku 2021 cenu Digital PIE a v roku 2022 dokonca ocenenie na medzinárodnej úrovni European Content Awards.

Otázne projekty

Ide o projekty, ktoré majú niečo spoločné s legálnymi, ale kontroverznými alebo hraničnými oblasťami, ako napríklad politika (konkrétny politici a strany) a bioetika (antikoncepcia, potraty, umelé oplodnenie, eutanázia a podobne). Takéto projekty, skôr než sa pustíme do obchodného jednania, vždy spoločne s tímom prekonzultujeme. Nie sú automaticky vylúčené, ale každý v agentúre má právo povedať, na akom projekte nechce pracovať.

Kvalifikačné kritériá

Keď firma alebo projekt prejde etickým a morálnym filtrom, nasledujú kvalifikačné kritériá. Hodnotíme samotnú firmu a tiež konkrétnu osobu, s ktorou komunikujeme. Cieľom úvodného filtra a kvalifikácie je posúdiť potenciál projektu. Reagujeme však na každý dopyt, aj ten, ktorý nechceme vziať.

Veľkosť firmy

Pozeráme sa, predovšetkým, na finančné ukazovatele, ako celkové obraty firmy, ziskovosť a ich historický vývoj, prípadne predpokladaný vývoj do budúcnosti. Odporúčam sa tiež pozrieť, či je pre váš biznis zaujímavý aj údaj o počte zamestnancov. 

Rozpočet na marketing

Chceme sa venovať najmä strategickým, kreatívnym, full servisovým projektom, do ktorých sú ideálne zapojené aj ďalšie agentúry z našej skupiny Visibility 360 Group. Uprednostňujeme preto klientov s väčším rozpočtom. Radi, samozrejme, zabezpečíme aj jednotlivé služby.

Chceme pomôcť čo najväčšiemu množstvu klientov, a preto robíme aj zopár projektov zadarmo. Ide väčšinou o organizácie z tretieho sektora. Z realizovaných môžem spomenúť napríklad:

Decision maker

Osoba, s ktorou jednám, by mala byť dostatočne kompetentná zodpovedať všetky naše otázky počas úvodnej analýzy aktuálneho stavu biznisu a marketingu. Našim záujmom je totiž ponúknuť čo najlepšie možné riešenie našité na mieru konkrétnemu klientovi. Na čo sa môžeme opýtať počas analýzy sa dozviete aj v článku Úvodná konzultácia s klientom: Viete, na čo sa pýtame?. Ďalej je dobré, ak mám možnosť sa stretnúť s osobou, ktorá je zodpovedná za podpis zmluvy a finančnú stránku projektu. 

Čas ochotný venovať spolupráci

Spolupracujeme radi s klientami, ktorí si nájdu na nás čas. Dodajú nám včas podklady, odsúhlasia naše návrhy, prípadne nám dajú aj kritickú spätnú väzbu. V závislosti od rozsahu projektu si môže vyžadovať spolupráca na strane klienta hodinu až niekoľko hodín mesačne. 

Klient pozná zadanie a ciele

Je dobré, ak má klient jasno v tom, čo od spolupráce očakáva. Pozná svoje biznisové ciele a tým pádom vie, čo mu má marketing priniesť. Ak klient tieto ciele nepozná, naši business konzultanti navrhnú tieto ciele spolu s ním.

Realistické termíny

Všetko dobré si vyžaduje čas. Nevytvoríme špičkový web a ani nedosiahneme nárast predajov z organiky vďaka SEO behom jedného mesiaca. Kreatívnu kampaň musíme navrhnúť na základe viacerých podkladov a dát, takže to tiež nebude hneď. 🙂

Partneri a dodávatelia

Vyberáme si aj našich partnerov a dodávateľov. Chceme spolupracovať s tými, ktorí sú názorovo čo najbližšie k nám a poskytujú kvalitné služby. Tak ako pri klientských projektoch, odmietame pracovať s partnermi, pri ktorých máme podozrenie či nebodaj istotu, že ide o niečo nelegálne, či už na Slovensku, alebo v zahraničí. Automaticky tiež zakazujeme inzerciu na weboch, ktoré sú vymenované na stránke konspiratori.sk, a pridávame aj ďalšie nad rámec tohto zoznamu.

Vzhľadom na terajšiu situáciu odmietame akúkoľvek spoluprácu, vrátane linkbuildingovej, s webmi alebo profilmi na sociálnych sieťach, ktoré vykazujú známky proruskej propagandy (chtiac alebo nechtiac).

Čo je dôležité pre vašu firmu?

Kvalifikačné kritéria sa môžu líšiť podľa zamerania biznisu, veľkosti firmy alebo firemnej kultúry. Preto je dobré sa zamyslieť a zadefinovať si tie vaše. Pozrite sa na to, čo vám v obchode funguje a čo chcete dosiahnuť v budúcnosti. Poraďte sa s kolegami, ktorí budú následne dodávať služby. V neposlednom rade prepojte svoj obchod s marketingom. Zopár tipov som napísal v článku Spolupráca marketingového a obchodného oddelenia v B2B marketingu. Držím vám palce pri výbere správnych klientov a verím, že tento článok môže byť inšpiráciou aj pre ďalšie obchodné tímy.