Koľkokrát sa vám stalo, že ste odovzdali výborný článok v presvedčení o jeho bezchybnosti a po publikácii v ňom našli preklepy, gramatické chyby či faktografické nepresnosti? Sila editovania článku spočíva práve v nachádzaní jeho slabín. 

Vezmite si pomyselné pero (ak náhodou píšete ľúbostný list, tak aj naozajstné) a poďte s nami editovať text. Naučíme vás, ako postupovať, čo si všímať a čo rozhodne nezanedbať. 

Ako efektívne editovať článok

Pri editovaní externého alebo vlastného článku vám pomôže dodržiavanie jednotlivých krokov. Nevytvoríte si tak dvojitú robotu. Ak by ste totiž začali opravou gramatiky a následne ešte text preštylizovali, museli by ste kontrolovať gramatiku znova. Ako ideálne postupovať?

1. Nechajte článok odležať

Aj polievka chutí lepšie odstáta. Nechajte článok odpočinúť aspoň niekoľko hodín, a ak máte možnosť, vráťte sa k nemu na druhý deň. S odstupom času uvidíte text objektívnejšie a v novom svetle. 

2. Pustite sa do prvého čítania 

Prečítajte si celý článok bez prerušenia, ideálne nahlas. Sústreďte sa na celkový dojem, tok myšlienok a štruktúru. Nezaoberajte sa ešte detailne chybami.

3. Sledujte, ako text plynie

Skontrolujte logickú postupnosť argumentov, prechody medzi odsekmi a súvislosť textu. Potrebujú niektoré časti presunúť, pridať alebo odstrániť?

4. Čas na štylistickú a jazykovú korektúru

Teraz sa zamerajte na štylistiku, slovnú zásobu a gramatiku. Vyhľadajte a odstráňte slová, frázy alebo celé vety, ktoré sú v článku navyše. Pozrime sa spolu, čo všetko si všímať:

Zdvojené myšlienky 

Sústreďte sa na to, či niekde nehovoríte tú istú myšlienku dvakrát. Ak niečo poviete v podnadpise, nie je nutné to znova zopakovať v prvej vete odstavca alebo o pár viet ďalej. 

Opakujúce sa slová

Hľadajte výrazy, ktoré ste v texte použili viackrát a nahraďte ich zámenami alebo synonymami. Pre uľahčenie použite funkciu CTRL+f. Ak vám došli slová, pomôžte si synonymickým slovníkom.

Príklad:

V článku sa dozviete, aké chyby v článkoch najčastejšie robíme. Ako sa týchto chýb zbaviť?

Napríklad takto:

V článku sa dozviete, aké chyby pri písaní najčastejšie robíme. Ako sa ich zbaviť?

Príslovky a častice

Barličky, ktorými vypĺňame hovorené slovo a často prenikajú aj do písaných textov. Takí, títo, celkom, vlastne, teda

Príklad:

Vďaka tomuto článku určite zistíte, ako dobre editovať text.

Pozrime sa teda na také najčastejšie chyby v článkoch. 

Prečítajte si obe vety ešte raz bez prísloviek a častíc. Dávajú vám rovnaký význam a dokonca sa čítajú lepšie, údernejšie a ľahšie? Príslovky a častice používajte iba tam, kde sú nevyhnutné alebo posúvajú text významovo ďalej. 

Prívlastky

Tak ako v prípade prísloviek, postupujte aj pri prívlastkoch. Vyhnite sa ich zbytočnému nadužívaniu, ak len duplikujú význam povedaného (ako v tomto prípade, nadužívanie bude zbytočné aj bez toho, aby sme to zdôraznili), z textu ich odstráňte. 

Podraďovacie súvetia 

Podraďovacie súvetia robia text náročnejším na čítanie a zbytočne ho predlžujú. Prejdite si všetky takéto súvetia v texte a vyskúšajte, či ich viete upraviť. 

Článok vám poskytne informácie, ktoré budú užitočné pre vaše ďalšie písanie. 

Po úprave vyzerá veta nasledovne:

Článok vám poskytne užitočné informácie pre vaše ďalšie písanie. 

Trpný rod nahraďte za činný

Pokiaľ je to možné, v texte nahraďte pasívny rod aktívnym. Odborné a žurnalistické texty  síce zvyknú pracovať s trpným rodom, avšak v blogových článkoch k čitateľovi radšej hovorte prirodzenejšie. Pozrime si zopár príkladov.

Príklad:

Editácia bola spravená profesionálnym editorom.

Profesionálny editor sa postaral o editáciu.

Príklad:

Dohoda sa uzatvorila v pondelok ráno.

V pondelok ráno uzatvorili dohodu. 

Dĺžka viet

Vo viktoriánskej ére bol ideálny počet slov vo vete 29, v 19. storočí sa znížil na 23 slov. V súčasnosti hovoria marketéri o 14 až 18 slovách. Počet slov sa priamo úmerne znižuje s našou schopnosťou vnímať text. Tá je neustále vystavená rozptyľovačom pozornosti, akými sú sociálne siete, ako aj množstvu informácií, ktoré na nás mieria zo všetkých strán. 

Preto sa viac ako na dĺžku vety zamerajte na celkovú melodiku textu. Striedajte krátke vety s dlhými a nebojte sa používať jednoslovné vety, ak zlepšia dynamiku textu.

5. Skontrolujte faktografické údaje

Keď ste text upravili po štylistickej stránke, uistite sa, že všetky mená, informácie a dátumy v texte sú presné a správne napísané. Taktiež skontrolujte a aktualizujte odkazy a zdroje.

6. Vypýtajte si spätnú väzbu

Ak máte možnosť, dajte článok prečítať kolegyni, kolegovi alebo spolubývajúcim, ak máte práve home office. (Aj keď kritika od manželky či manžela sa môže niesť ťažko, chápeme.) Pohľad nezainteresovanej osoby však môže priniesť na článok nový pohľad.

7. Hurá na finálnu kontrolu

Na záver prejdite článok ešte raz, aby ste sa uistili, že je pripravený na publikáciu.

Berte editovanie ako možnosť zvýšiť hodnotu vášho obsahu. Či už ste začínajúci bloger, alebo skúsený autor, kvalitná editácia môže váš článok premeniť na vynikajúci kus obsahu. Nezanedbávajte ju, pretože môže znamenať rozdiel medzi priemerným a vynikajúcim článkom.