Slovenčina je plná úskalí a písanie medzier je jedným z nich. Kedy ich písať, kedy radšej nie a čím sa riadiť? Odpovede nájdete v našom prehľade.

Článok pôvodne napísala Zuzana Rafaelisová, ja som ho rozšírila o ďalšie užitočné informácie.  

7 prípadov, keď sa nemusíte báť medzier

 • Keď uvádzate rozmery

Pri uvádzaní matematického znaku pre násobenie sa píše medzi číslami medzera. To isté platí aj pri uvádzaní rozmerov. Nezabudnite taktiež, že sa používa namiesto klasického x znak × (alebo, ako sa mu v jazyku klávesnice nadáva, Alt + 0215).

Najpoužívanejšie sú vizitky s rozmermi 90 x 50 mm alebo 85 x 55 mm.

 • Na vyjadrenie pomeru 

Keď potrebujete vyjadriť pomer strán alebo skóre tímov v zápase, vždy treba dať medzeru pred aj za dvojbodkou.

Zápas skončil nerozhodne so skóre 2 : 2.

Najvhodnejšie sú obrázky s pomerom strán 4 : 2.  

 • Číslo s jednotkou

Slovenská technická norma nediktuje pravidlá iba pre inžinierov. Podľa STN 01 6910 Pravidlá písania a úpravy písomností značky jednotiek sa píše číslo s jednotkou v jednom riadku. Vždy ich oddeľujte medzerou.

Vyberte si radšej nádrž s objemom 4 l.

 • Medzi číselnou hodnotou a znakom percenta

Nezabúdajte dať medzeru medzi číselnú hodnotu a znak percenta. 

Spravila všetko na 100 %.

Vyberte si úver s úrokom už od 1,5 % ročne.

 • Za a pred značkou &

Značka & sa používa najčastejšie v názvoch organizácií. Nahradzuje sa ňou spojka a. Takže logicky píšeme medzeru z oboch strán.

Procter & Gamble

The Chainsmokers & Coldplay

 • Medzi bodkou a časovým údajom

Na úvod si povedzme, ako to s tou bodkou vlastne je. Ide totiž o pomerne častú chybu, ktorú neraz vídame aj v televíznych novinách, na plagátoch či v magazínoch.

90. roky – v zmysle deväťdesiate roky (Ak číslo určuje poradie, píšeme za ním bodku a tú následne oddelíme medzerou).

90 rokov – v zmysle deväťdesiat rokov (Ak hovoríme, že naša babička dnes oslávila 90 rokov, okrem gratulácie pripojíme aj medzeru za číslovku 90, ktorá v tomto prípade vyjadruje množstvo).

 • Pri písaní dátumu

Jednotlivé údaje v dátume oddeľujeme medzerami.

 1. 4. 2023
 2. apríla 2023

5 prípadov, keď medzery nepíšeme

 • Keď odhadujete toleranciu

Rozsah tolerancie, ktorý sa vymedzuje od určitej strednej hodnoty, píšte bez medzery medzi znamienkom a číslom.

Nočná teplota bude kolísať v intervale ±2 °C.

Dosky majú hrúbku 5 ±0,1 cm. (Áno, správne ste postrehli medzeru medzi prvým číslom a znakom  ±.)

 • Lomka s textom

Ak potrebujete uviesť viacero variantov a rozhodli ste sa použiť lomku (žiadne lomítko, beťári), nedávajte medzi slovami a znakom medzeru.

Naša firma pôsobí na zahraničnom/medzinárodnom trhu.

Rýchlosť svetla vo vákuu bola stanovená ako 3 × 108 m/s.

V školskom roku 2017/2018 sme zariadili až 3 nové učebne.

 • Iniciály a priezvisko

Keď ste sa v texte rozhodli skrátiť mená a použiť iniciály, nezabúdajte nechať medzeru medzi iniciálou a menom. Medzi jednotlivými písmenkami iniciálok už medzeru netreba.

Medzi mojich obľúbených režisérov patrí Ch.E. Nolan.

 • Keď sa vám nechce vypisovať -krát

Ak sa rozhodnete použiť značku × (na klávesnici skratka Alt + 158) na vyjadrenie opakovania (dvakrát, trikrát), k číslu ju pripájajte bez medzier.

Najvhodnejšie je cvičiť aspoň 3× týždenne.

Ak ste sa rozhodli napísať číselný údaj cez spojovník, bude vyzerať nasledovne:

Najvhodnejšie je cvičiť aspoň 3-krát týždenne.

 • Pri písaní času

Pri zapisovaní informácie o časovom údaji píšeme bodku tesne za číslom. 

Školenie sa bude konať od 9.00 hod. do 12.00 hod. 

Ak informujeme iba o samotnom časovom údaji, nahrádzame bodku dvojbodkou, opäť bez medzery.

10:30 h, 14:30 h a podobne.

A čo so smajlíkom?

Podľa Sibyly Mislovičovej z Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra slovenčina zatiaľ nepozná pravidlo, ako správne písať smajlíka na konci vety. 

Je na vás, či sa ho rozhodnete umiestniť na konci vety s medzerou alebo bez medzery, pred bodkou, za bodkou alebo ním interpunkčné znamienko nahradíte. Mali by ste byť však v texte jednotný a spôsoby použitia nestriedať.

Ako písať či nepísať medzeru v prípade skratiek?

Pri niektorých skratkách nie je úplne jasné, kam dať bodku a kam medzeru. Možno aj vás trápi niektorá z týchto:

 • t. j. – sa píše s medzerou po t (originál zo slova to jest),
 • a pod.– sa píše s medzerou po a (zo slova a podobne), nepíšeme pred ňou čiarku,
 • tituly a hodnosti – píšu sa s medzerou medzi skratkou a menom, ako napr.  Bc. Jana Ošemetná, MUDr. Karol Vrabec, Ing. Andrej Stavbár,
 • s. r. o. , a. s. – pri písaní právnych skratiek obchodných spoločností nezabúdajte na bodku ani na medzeru medzi jednotlivými písmenami.

Večný boj: pomlčka vs spojovník

Pomlčka je znak pre vetu a spojovník pre slovo. To však nie je jediný rozdiel medzi nimi. Pomlčka sa z oboch strán vyčleňuje medzerami a spojovník drží pekne pokope so slovami.

Pomlčka

Horúci copy tip: Pomlčku píšeme na klávesnici pekne pomocou Alt + 0150.

Pomlčku používajte, keď:

 • potrebujete vyjadriť interval:

Bližšie informácie nájdete v našom e-booku na stranách 5 – 10.

 • potrebujete dovysvetľovať slovo alebo spojenie:

Horizont udalostí čiernej diery – hranica na okraji čiernej diery v časopriestore, spoza ktorej už neuniká žiarenie.

 • vsúvate do vety slová a celé vety:

Odborníci sa môžu – hoci o tom dosť pochybujem – vo svojich odhadoch mýliť.

 • používate protiklady:

Ako sa hovorí staroba – choroba, mladosť – radosť.

Spojovník

Horúci copy tip: Pri spojovníku medzeru nepoužívajte.

Stretnete sa s ním:

 • v slovách s číslicami: 10-tisíc, 50-ročný, 5-krát atď.,
 • pri zlučovacích vzťahoch: zeleno-žltý, Česko-Slovensko, Mária Rázusová-Martáková,

Ale pozor na prídavné mená, ktoré vyjadrujú jednotu, ako napríklad staroružový, ugrofínsky.

 • v spojeniach, ktoré dokopy vyjadrujú celok a úplnosť: sem-tam, zubami-nechtami, horami-dolami a pod.,
 • pri spojeniach dvoch synoným: zle-nedobre, horko-ťažko,
 • v slovách, ktoré sú v protiklade a používajú ten istý základ: cesta-necesta, chtiac-nechtiac,
 • pri vyjadrení približnosti: dám si dve-tri pivá (prídem domov dnes-zajtra 🙂).