Pri písaní a editovaní článkov od klientov som si všimla, že určité medzery (nielen tie doslovné) sa okolo mňa opakujú ako nepodarené vtipy od mužov v bare. Triafate v našej gramatike do čierneho alebo iba skúšate ako pri žartoch o blondínkach?

V časoch, keď som ešte písala ako freelancerka nebola pre mňa gramatika taká „must have” zbraň. Vždy prišla nejaká milá a dobrotivá pani korektorka a pekne mi skontrolovala všetko (Boh jej žehnaj), čo som vyplodila z mojej klávesnice.

Po príchode do Visi nastali pre moju gramatiku ťažké časy. Zrazu sa ma kolegovia začali pýtať otázky ako: „Rafaelka, tu má byť čiarka?“ alebo „Mám dať medzeru za 5x, keď to píšem na baner?“.

Poviem vám pravdu, na začiatku by som im ako poctivá chemička radšej vypočítala výtlačný tlak čerpadla, ako so  100 % istotou tvrdila, že: „Neboj sa, daj čiarku, lebo ten prívlastok je viacnásobný, nie postupne rozvíjajúci.“ (Mimochodom, toto je ešte stále v niektorých prípadoch veľmi diskutabilné.)

Na rozdiel od čerpadiel je slovenská gramatika vo viacerých prípadoch veľmi relatívna, čoho som sa bála asi najviac. Postupne som si však pri vytvorení a opravovaní mnohých textov začala všímať, že veľa vecí (a často aj chýb) sa opakuje.

V tomto článku som sa zamerala najmä na používanie medzier. Lebo občas je mať medzeru úplne v poriadku. 🙂

Slovenská gramatika sa občas svojimi teóriami blíži k relativite.

Slovenská gramatika

5 prípadov, kedy sa nemusíte báť medzier

 • Keď uvádzate rozmery

Pri uvádzaní matematického znaku pre násobenie sa píše medzi číslami medzera. To isté platí aj pri uvádzaní rozmerov. Nezabudnite taktiež, že sa používa namiesto klasického x znak × (alebo, ako sa mu v jazyku klávesnice nadáva, Alt + 0215).

Najpoužívanejšie sú vizitky s rozmermi 85 × 54 cm alebo 85 × 55 cm.

 • Na vyjadrenie pomeru (pozor, nie milostného)

Keď potrebujete vyjadriť pomer strán alebo skóre tímov v zápase, vždy treba dať medzeru pred aj za dvojbodkou.

Zápas skončil nerozhodne so skóre 2 : 2.

Najvhodnejšie sú obrázky s pomerom strán 4 : 2.  

 • Číslo s jednotkou

Slovenská technická norma nediktuje pravidlá iba pre inžinierov. Podľa STN 01 6910 Pravidlá písania a úpravy písomností značky jednotiek sa píše číslo s jednotkou v jednom riadku. Vždy ich oddeľujte medzerou.

Vyberte si radšej nádrž s objemom 4 l.

 • Medzi číselnou hodnotou a znakom percenta

Nezabúdajte dať medzeru medzi číselnú hodnotu a znak percenta. Táto chyba je tak častá, že veľakrát ju v mysli upravujem aj na bilbordoch a baneroch vo voľnom čase. (Áno, som chorá z povolania.)

Všetko na 100 %

Vyberte si úver s úrokom už od 1,5 % ročne.

 • Za a pred značkou &

Značka & sa používa najčastejšie v názvoch organizácií. Nahradzuje sa ňou spojka a. Takže logicky píšeme medzeru z oboch strán.

Procter & Gamble

The Chainsmokers & Coldplay

Pekne spolu si nažívajú

 • Prípady, keď odhadujete toleranciu

Rozsah tolerancie, ktorý sa vymedzuje od určitej strednej hodnoty, píšte bez medzery medzi znamienkom a číslom.

Nočná teplota bude kolísať v intervale ±2 °C.
Dosky majú hrúbku 5 ±0,1 cm. (Áno, správne ste postrehli medzeru medzi prvým číslom a znakom  ±.)

 • Lomka s textom

Ak potrebujete uviesť viacero variantov a rozhodli ste sa použiť lomku (žiadne lomítko, beťári), nedávajte medzi slovami a znakom medzeru.

Naša firma pôsobí na zahraničnom/medzinárodnom trhu.

Rýchlosť svetla vo vákuu bola stanovená ako 3 × 108 m/s.

V školskom roku 2017/2018 sme zariadili až 3 nové učebne.

 • Iniciály a priezvisko

Keď ste sa v texte rozhodli skrátiť mená a použiť iniciály, nezabúdajte nechať medzeru medzi iniciálou a menom. Medzi jednotlivými písmenkami iniciálok už medzeru netreba.

Medzi mojich obľúbených režisérov patrí Ch.E. Nolan.

 • Keď sa vám nechce vypisovať -krát

Ak sa rozhodnete použiť značku × (na klávesnici skratka Alt + 158)  na vyjadrenie opakovania (dvakrát, trikrát), k číslu ju pripájajte bez medzier.

Najvhodnejšie je cvičiť aspoň 3× týždenne.

Ach, tie skratky

Pri niektorých skratkách nie je úplne jasné, kam dať bodku a kam medzeru. Možno aj vás trápi niektorá z týchto:

 • t. j. – sa píše s medzerou po t (originál zo slova to jest),
 • a pod.– sa píše s medzerou po a (zo slova a podobne), nepíšeme pred ňou čiarku,
 • tituly a hodnosti – píšu sa s medzerou medzi skratkou a menom, ako napr.  Bc. Jana Ošemetná, MUDr. Karol Vrabec, Ing. Andrej Stavbár,
 • s. r. o. , a. s. – pri písaní právnych skratiek obchodných spoločností nezabúdajte na bodku ani na medzeru medzi jednotlivými písmenami.

Večný boj: pomlčka vs spojovník

Ak si dobre spomínam, tak na základnej škole mi pani učiteľka hovorila, že pomlčka je znak pre vetu a spojovník pre slovo. To však nie je jediný rozdiel medzi nimi. Pomlčka sa z oboch strán vyčleňuje medzerami a spojovník drží pekne pokope so slovami.

Aké sú skratky pre pomlčku a spojovník?

Skratka pomlčka

Pomlčka

Horúci copy tip: Pomlčku píšeme na klávesnici pekne pomocou Alt + 0150.

Pomlčku používajte, keď…

 • potrebujete vyjadriť interval.

Bližšie informácie nájdete v našom e-booku na stranách 5 – 10.

 • potrebujete dovysvetlovať slovo alebo spojenie.

Horizont udalostí čiernej diery – hranica na okraji čiernej diery v časopriestore, spoza ktorej už neuniká žiarenie.

 • vsúvate do vety slová a celé vety.

Odborníci sa môžu – hoci o tom dosť pochybujem – vo svojich odhadoch mýliť.

 • používate protiklady.

Ako sa hovorí staroba – choroba, mladosť – radosť.

Spojovník

Horúci copy tip: Pri spojovníku medzeru nepoužívajte.

Stretnete sa s ním:

 • v slovách s číslicami: 10-tisíc, 50-ročný, 5-krát atď.,
 • pri zlučovacích vzťahoch: zeleno-žltý, Česko-Slovensko, Mária Rázusová-Martáková,

Ale pozor na prídavné mená, ktoré vyjadrujú jednotu, ako napríklad staroružový, ugrofínsky.

 • v spojeniach, ktoré dokopy vyjadrujú celok a úplnosť: sem-tam, zubami-nechtami, horami-dolami a pod.,
 • pri spojeniach dvoch synoným: zle-nedobre, horko-ťažko,
 • v slovách, ktoré sú v protiklade a používajú ten istý základ: cesta-necesta, chtiac-nechtiac,
 • pri vyjadrení približnosti: dám si dve-tri pivá (prídem domov dnes-zajtra 🙂 ).

Dúfam, že vás článok (výhonok) trošku hlbšie zasvätil do tajomného posmrtného sveta slovenskej gramatiky. Kompletnejšou príručkou je náš e-book nielen pre copywriterov, tak ho na 100 % odporúčam.

Stretli ste sa s nejakou medzerou, ktorú neviete vyriešiť? Opýtajte sa nás. 🙂