Bohemizmus alebo čechizmus je označenie pre slovo českého pôvodu, ktoré nesprávne používame v slovenskom jazyku. Vplyvom dlhej spoločnej histórie, sledovanosti českých staníc na Slovensku a skutočnosti, že si ako národy prirodzene rozumieme, sa k nám dostalo množstvo českých slov, ktoré sme si prisvojili. Používate ich aj vy? Overte si to v našom zozname často používaných bohemizmov v slovenčine. 

Nespisovné používanie väzieb (vzhľadom na versus vzhľadom k), nesprávne používanie rodu (videli ste pred obchodom dlhú radu alebo rad?) alebo mnohými Slovákmi obľúbená prípona -tko (tiež používate slúchatká namiesto slúchadiel?) často šarapatia aj v textoch tých, ktorí sa písaním živia. 

Ako je to s príponou -tko a -dlo?

Na Slovensku si, žiaľ, nepoležíte na lehátku so slúchatkami/sluchátkami v ušiach a neprepnete si hudbu tlačítkom. Prípona -tko sa u nás nahrádza príponu -dlo, prípadne úplne novým výrazom, ako je tomu v prípade slov lízatko a lízanka. Príponu -tko nájdete v slovenčine najmä pri tvore zdrobnenín ako dievčatko či vtáčatko. 

Výnimku dostalo iba pravítko, a to na základe vysokej frekvencie používania v jazyku a faktu, že pravidlo má u nás predsa len úplne iný význam. 

Bohemizmy v slovenčine

Zoznam bohemizmov Zoznam bohemizmov v slovenskom jazyku

Zoznam čechizmov Zoznam bohemizmov v slovenčine