Bostonskú maticu snáď netreba bližšie predstavovať nikomu, kto sa aspoň trochu rozumie marketingu. Firmy ju využívajú na analýzu svojho portfólia, pričom sa snažia určiť kam je najvýhodnejšie a najefektívnejšie koncertovať dostupné zdroje.  Čo sa však stane keď tento nástroj aplikujeme pri výskume kľúčových slov?

Pri analýze portfólia sa do pomeru dávajú dva ukazovatele a to podiel na trhu a vývoj na trhu. Keď tieto dva ukazovatele nahradíme rastovým potenciálom kľúčového slova a výkonnosťou kľúčového slova, dokážeme všetky kľúčové slová roztriediť do štyroch kategórií.

matica

OTÁZNIKY- na základe grafu je vidieť, že kľúčové slová v tejto skupine majú nízku výkonnosť, ale na druhej strane vykazujú potenciál budúceho rastu. Preto je potrebné veľmi citlivo zvážiť koľko zdrojov budete do týchto slov koncentrovať. Ich úplné zatratenie môže byť chybou, keďže mnohé z nich ukrývajú nevyužité možnosti uplatnenia.

DOJNÉ KRAVY- majú vysokú výkonnosť, avšak nízky potenciál rastu. Preto by ste sa mali snažiť  udržať,  prípadne zlepšiť ich výkonnosť pri súčasných podmienkach.

HVIEZDY- majú vysokú výkonnosť aj potenciál. Mali by ste sa sústrediť na to ako z nich „vytrieskať“ čo najvyšší kapitál. Napríklad tým, že všetky svoje zdroje budete sústreďovať na zvýšenie ROI v krátkom časovom intervale.

PSI- prerozdeľte zdroje vložené do týchto slov v prospech ostatných.

Bostonská matica je jeden zo základných a najjednoduchších nástrojov na analýzu v marketingu. Stačí ju len trochu pozmeniť a prispôsobiť a dokáže byť veľmi nápomocná aj v oblasti SEO. V jednoduchosti je krása.

Zdroj: http://www.seomoz.org/blog