Možno sú pre vás v tomto momente služby Socialnumbers.com neznáme a tento názov počujete po prvýkrát. My však pevne veríme, že čoskoro to bude presne naopak a poznať ho bude každý, kto pôsobí vo sfére online marketingu.Socialnumbers.com má totiž ambície dosiahnuť rovnakú (resp. väčšiu popularitu) ako Socialbakers.com. Ak sa venujete marketingu na sociálnych sieťach, tento pojem už neznámy určite nie je.

Tak si poďme priblížiť, čo je poslaním a úlohou Socialnumbers.com.  Je to štatistický portál, ktorý ponúka bohaté informácie o Facebook stránkach. Tieto údaje sú užitočné hlavne pre:

  • brand manažérov,
  • agentúry,
  • novinárov,
  • blogerov,
  • a všetkých ostatných, ktorí sa zaoberajú marketingom na Facebook-u.

 

Socialnumbers.com vám umožňuje nahliadnuť do:

  • stránok podľa veľkosti,
  • stránok podľa kvality,
  • aktuálneho stavu stránok,
  • kategórií,
  • najviac prehliadaných stránok a pod.

Socialnumbers.com je globálny projekt spustený v spolupráci s miestnymi partnermi z rôznych krajín s cieľom ponúknuť ešte viac informácií a dát pre každý jednotlivý trh. Poslaním je poskytovať otvorený zdroj informácií pre sledovanie, vyhodnocovanie a vytváranie kvalitného marketingu na Facebook-u. Hlavným cieľom Socialnumbers.com je stať sa zdrojom informácií číslo jedna v oblasti sociálnych sietí a to ako na úrovni globálnej, tak aj lokálnej.

Úlohou VISIBILITY v tomto projekte je byť adminom pre Slovensko, pridávať nové stránky, schvaľovať navrhované stránky a hlavne propagovať a rozširovať túto službu na Slovensku.