Minulý týždeň ste si mohli prečítať, prečo milujeme VISIBILITY.  V tomto článku sa zasa dozviete, prečo VISIBILITY miluje stážistov. A nie, nie je to preto, že robia zadarmo.

Zo života…

Svoje vysvetlenie, ako u nás vnímame stážistov, by som začala príbehom zo života. 🙂

Pred pár dňami som prednášala na HR konferencii o firemných hodnotách a benefitoch vo VISI. Jedným z rečníkov bol aj Rudolf Sivák z Ekonomicej univerzity v Bratislave. Hovoril o tom,  akí sú súčasní absolventi, čo si v práci budú vážiť najviac a k čomu ich vedú univerzity. Čo im chronicky chýba pri vstupe na pracovný trh.

V diskusii po jeho prednáške sa jedna z prítomných „HR-istiek“ sťažovala na to, že absolventi nevedia dosť na to, aby ich vzali do firmy. Tiež spomenula, že im univerzity nedávajú dostatočný priestor na aktivity mimo školy . Okrem toho vyslovila aj ďalšie argumenty prečo to NEJDE.

Napriek tomu, že sa bežne do diskusií nezapájam, toto mi nedalo a vyjadrila som svoj názor na vec. My vo VISI máme so spoluprácou so študentami a školami prevažne pozitívne skúsenosti. Tiež som vyslovila apel na firmy, aby sa v prvom rade zamysleli nad tým, čo by mohli ONI urobiť pre študentov a absolventov. Aj firmy (nielen školy a študenti)  majú hľadať cesty, aby to IŠLO.

Pohľad mnohých firiem na stážistov

Mnoho firiem sa na stážistov pozerá ako na:

  •  pracovnú silu zadarmo – takže im nevenujú žiadny čas. Zneužívajú ich na varenie kávy, nosenie pošty a ďalšie činnosti, do ktorých netreba zaúčať. Orazia im na konci stáže papier o absolvovaní a vybavené. Firme na týchto študentoch nezáleží. Študentom takáto stáž do života nič nedá.
  •  príťaž – je jasné, že študenti potrebujú aspoň základné znalosti zo školy. Bez toho s nimi firma nič nespraví. Avšak na stáž idú predovšetkým na to, aby sa naučili, čo sa v škole naučiť nedá. Preto, ak z nich chce mať firma skutočný úžitok, musí im najskôr venovať svoj čas. A to sa mnohým nechce.

Náš pohľad na stážistov

Stážista sa nerovná pracovná sila zadarmo. Možno mu neplatíme peniazmi. Musíme mu však venovať svoj čas, úsilie a odovzdať mu naše know-how. Vzťah stážista-firma má byť obojstranne výhodný a obohacujúci. Študent nám venuje svoje nadšenie, čas, prácu a my mu zato dáme naše znalosti. Naučíme ho to, čo by sa za školskými lavicami nikdy nedozvedel. Necháme ho, aby pocítil dotyk s reálnymi projektami. Ak sa nám osvedčí, po škole má u nás dvere otvorené.

Práve vďaka stážam vieme nájsť tých najlepších ľudí, ktorí sa svojej práci oddávajú s vášňou a láskou, nie pre peniaze. Svojmu snu sú ochotní obetovať mesiac-dva bez výplaty, kedy majú šancu ukázať, čo v nich skutočne je. Dôkaz, že to naozaj funguje, nájdete na stránke visibility.sk/stazisti.

Na záver: môj pohľad

Ja osobne milujem prácu so študentami. Neodmietnem ísť prednášať, keď ma pozvú alebo akokoľvek inak prispieť k rozvoju vzdelanosti v oblasti online marketingu. Rada sa venujem našim stážistom a učím ich. Práve takého aktivity dávajú mojej práci zmysel.

  • Chcem dať aj iným šancu, ktorú som kedysi dostala ja. Šancu, vďaka ktorej robím to, čo ma napĺňa šťastím, radosťou a hrdosťou.
  • Tiež ma nesmierne teší záujem mladých ľudí o osobný rozvoj. Energia a vďačnosť, ktorá z práce s nimi vychádza, je nenahraditeľná.
  • Nie je to však len o tom, že ja dávam niečo im. Ich „nepoškvrnený“ pohľad na biznis je pre mňa zdrojom inšpirácie. Vďaka odstupu a istej naivite vidia veci, ktoré ja už nevidím.
  • Každý študent, s ktorým som pracovala bol niečím výnimočný. Práca s nimi ma nielen teší, ale aj posúva ďalej.