Ak chcete merať úspech obsahu, ktorý tvoríte, musíte najskôr poznať jeho účel (cieľ). Toto úzko súvisí s personami a so snahou pokryť celý ich nákupný proces. V zásade môžeme hovoriť o štyroch základných cieľoch:

  • Zaujať bežného užívateľa internetu natoľko, aby sa stal návštevníkom vašej stránky.
  • Prekonvertovať návštevníka na lead.
  • Uzavrieť lead = získať zákazníka.
  • Potešiť súčasného zákazníka tak, aby šíril dobré meno o vašich produktoch či službách.

Upozornenie

Do plnenia týchto cieľov vstupujú okrem tvorby obsahu ďalšie faktory. Okrem iného je to kvalita vašich služieb a zákazníckej podpory. Tieto sú, samozrejme, dôležitejšie ako samotný obsah. Z leadu sa nestane zákazník, ak máte príliš vysoké ceny, ktoré nezodpovedajú kvalite práce. Tiež sa zo zákazníka nestane váš fanúšik a šíriteľ vášho dobrého mena, ak mu neponúknete kvalitnú zákaznícku podporu. V tomto článku sa však nevenujem týmto otázkam. To je totiž kapitola sama o sebe. Venujem sa tvorbe obsahu, ktorý má všetky menované faktory podporovať a prezentovať ich.

Nasledovný obrázok ilustruje, ako sa z „cudzinca“ stáva spokojný zákazník pomocou tvorby obsahu.

obrazok-cudzinec-2

Ako je vidieť na obrázku, rôzne fázy procesu si vyžadujú rôzne druhy informácií. Navyše podávané v rôznych formách. Inak napíšete všeobecný vzdelávací text, ktorým chcete zaujať laika. Inak napíšete konkrétnejší vzdelávací text pre vášho súčasného zákazníka, ktorý vie, čo robíte, ale chce sa to dozvedieť viac do hĺbky.

Okrem cieľov si určujete aj to, ako ich budete merať. Opäť to záleží od druhu obsahu. Môžete sledovať nasledovné metriky:

img-metriky

Plánovanie obsahu pomocou redakčného kalendára

Aby ste mali prehľad vo svojich aktivitách a vedeli si nielen dopredu určiť, čo máte robiť, ale si to aj spätne vyhodnotiť, odporúčam používať tzv. redakčný kalendár. Do neho si zaznačíte, čo máte vytvoriť, do kedy, ktorej persone je to určené, aké kľúčové slová tým chcete pokryť a akými kanálmi budete obsah distribuovať.

Aké dlhé časové obdobie si budete v kalendári plánovať, je na vašom zvážení. Odporúčam však maximálne  tri mesiace.

Vo VISIBILITY používame nasledovný redakčný kalendár.

redakcny kalendar

Rada na záver

Redakčný kalendár je pomôcka, ktorá zosúlaďuje aktivity v rámci online marketingu. Nie je to však prikázanie, ktorého sa musíte držať zubami-nechtami. Ak napíšete článok, ktorý bude mimo tohto plánu, ale vy ho, jednoducho, budete chcieť uverejniť (či už preto, že ste naň hrdí alebo si myslíte, že ľudí zaujme), tak to urobte. 🙂