Trendy na sociálnych sieťach sú odrazom nových záujmov a prístupov ich používateľov. Udržiavanie kroku s týmito meniacimi sa tendenciami zahŕňa neustále predvídanie a sledovanie najnovších tém, ktoré získavajú virálnu popularitu. Objavte s nami najnovšie trendy roku 2024.

Krátke videá

V posledných rokoch sa krátke videá stali veľmi populárnymi. Ich hlavnými výhodami sú krátka dĺžka a jednoduchosť. Rovnako dôležitý je aj ich vzostup na platformách ako TikTok, ktoré ich robia ešte prístupnejšími a žiadanejšími.

V roku 2024 táto popularita krátkych videí pokračuje. Tento formát bude naďalej významný na sociálnych sieťach a stane sa kľúčovým nástrojom na zvyšovanie interakcie s publikom. Krátke videá efektívne pritiahnu pozornosť a udržia záujem používateľov, čo je neoceniteľné v neustále sa meniacom digitálnom prostredí.

Sociálne siete ako vyhľadávače

V súčasnej dobe sa sociálne siete postupne menia na primárny zdroj informácií pre mnohých ľudí, pričom očakávame, že tento trend ešte zosilnie v roku 2024. 

Ľudia najmä z mladšej generácie sa často obracajú na sociálne siete s otázkami o tom, aké produkty používať, kde sa najesť, či aké oblečenie si vybrať ešte skôr, ako vyhľadajú tieto informácie na googli.

Tento posun využívania sociálnych sietí ako vyhľadávacieho nástroja prináša nové možnosti pre marketing a optimalizáciu obsahu. Minulý rok najlepší vyhľadávací nástroj na svete Google oznámil, že približne 40 % generácie Z používa na vyhľadávanie TikTok a Instagram namiesto Googlu. 

Obrázky polievok z Instagramu

Zdroj: https://www.webfx.com/wp-content/uploads/2023/12/broccoli-cheddar-soup-instagram.jpg

Využívanie Threads

V júli spustila spoločnosť Meta novú textovú aplikáciu s názvom Threads, ktorú vyvinul Instagram. Táto aplikácia umožňuje používateľom prehliadať a sledovať verejné konverzácie. 

Do novembra zaznamenala viac ako 141 miliónov používateľov, číslo, ktoré sa očakáva, že ešte narastie po aktuálnom spustení aplikácie v Európe.

Hoci je Threads v digitálnom svete ešte pomerne nové, jeho rastúca dostupnosť v rôznych geografických oblastiach a medzi používateľmi naznačuje, že by mohol prekonať popularitu iných podobných platforiem a stať sa dominantnou textovou platformou.

Prechod na nanoinfluencerov

Porekadlo „ľudia sledujú ľudí“ zostáva aktuálne aj v roku 2024, pričom influenceri pokračujú v dominancii digitálnych trendov. Avšak, definícia „influencera“ sa postupne mení. Štúdie ukazujú, že nanoinfluenceri, teda účty na sociálnych médiách s 1 000 až 10 000 sledovateľmi, generujú viac ako dvojnásobné zapojenie oproti makroinfluencerom.

Tento trend je výrazne viditeľný najmä v odvetviach ako krása, móda a wellness, kde spotrebiteľské značky využívajú nanoinfluencerov, ktorí im navyše často účtujú nižšie ceny.

Hoci pre veľké maloobchodné reťazce môžu byť makroinfluenceri stále dôležití kvôli ich schopnosti zabezpečiť širší dosah a zvýšiť povedomie o značke, pre spoločnosti zamerané na cielenejšie publikum môžu byť v roku 2024 kľúčovými aktérmi práve nanoinfluenceri, ktorí podporujú väčšie zapojenie.

Zvýšený záujem o marketing na YouTube, najmä prostredníctvom krátkych videí YouTube Shorts

Hoci TikTok a ChatGPT sú v marketingovom svete veľmi populárne, YouTube má v mnohých ohľadoch väčší vplyv. YouTube nie je len obrovskou platformou zameranou na video, ale je tiež druhým najväčším vyhľadávacím nástrojom na svete. Platforma sa teda nielen že radí medzi sociálne médiá, ale je tiež často využívaná ako vyhľadávací nástroj, čo je pre obchodníkov kľúčové.

Podľa Pew Research Center používa YouTube až 95 % tínedžerov vo veku 13 až 17 rokov, čo je viac ako na akejkoľvek inej sociálnej platforme. Naproti tomu TikTok využíva 66 % a Instagram 62 % tejto vekovej skupiny. Okrem toho 19 % tínedžerov uvádza, že YouTube používajú „takmer neustále“.

Čo sa týka obsahu, veľkým trendom sú YouTube Shorts. Google na začiatku roka oznámil, že krátke videá na YouTube dosahujú viac ako 50 miliárd zhliadnutí denne. Aj keď je to menej než 200 miliárd denne zobrazených videí na Meta Reelsoch, rast YouTube Shorts je stále významný.

Vzhľadom na obavy súvisiace s ochranou údajov a reguláciami TikToku sa bude mnoho obchodníkov aj naďalej sústrediť pri tvorbe krátkych videí na YouTube Shorts a Meta Reels.

Ukážka videí z YouTube Shorts

Zdroj: https://www.webfx.com/wp-content/uploads/2023/12/youtube-shorts-videos.png

Viac autenticity

V poslednej dobe dochádza na sociálnych médiách, ako sú TikTok a Instagram, k výraznému posunu v type obsahu, ktorý používatelia zdieľajú. Používatelia týchto platforiem kladú veľký dôraz na autenticitu svojich príspevkov.

Na Instagrame sa napríklad rozšíril trend tzv. „photo dumps“, kde používatelia zdieľajú sériu menej upravených a viac reálnych obrázkov. Na TikToku zase mnohí influenceri využívajú svoje platformy na zdieľanie skutočných a neupravených príbehov o problémoch ako rodičovstvo, duševné choroby a pod.

Pre majiteľov firiem a tvorcov obsahu bude v nadchádzajúcich rokoch výhodou sústrediť sa na maximálnu autenticitu. Je dôležité hľadať spôsoby, ako autenticky prezentovať svoju značku publiku a vyhnúť sa príliš predajným príspevkom.

Eutentický obsah na Inastagrame

Zdroj: https://www.webfx.com/wp-content/uploads/2023/12/stanley-cup-photo-dump.gif

​Vytváranie zdieľateľného obsahu

Jedným z kľúčových trendov v oblasti sociálnych sietí bude vytváranie obsahu, ktorý je dostatočne atraktívny na to, aby ho používatelia chceli zdieľať. Aby vaša firma rástla a oslovovala nových ľudí, potrebujete, aby vaši sledovatelia zdieľali váš obsah s ostatnými.

Príkladom môže byť zdielanie meme a humorných príspevkov súvisiacich s vašou značkou.  Tento typ obsahu podnecuje ostatných používateľov, aby zdieľali vaše príspevky na svojich profiloch, čím sa otvára príležitosť osloviť aj ich sledovateľov. Takýto prístup pomáha firmám získavať nových sledovateľov, zvyšovať zapojenie publika a vytvárať nové obchodné príležitosti. 

V roku 2024 bude pre firmy dôležité sústrediť sa na tvorbu obsahu, ktorý priláka a angažuje potenciálnych zákazníkov.

Memečko so psom

Zdroj: https://www.webfx.com/wp-content/uploads/2023/12/dog-trend-instagram.gif

Budovanie komunity

Keď firmy budujú svoju prítomnosť na sociálnych sieťach, zameriavajú sa najmä na získavanie sledovateľov. Aj keď je budovanie followerov dobrým začiatkom, v roku 2024 prichádza nový trend, a to budovanie komunít.

V súčasnom obchodnom prostredí nie je pre ľudí dostatočné byť len anonymným číslom v databáze firmy. Hľadajú hodnotu a spojenie, pocit, že sú súčasťou niečoho väčšieho. 

Vytváranie pocitu komunity môže byť kľúčové pre podniky, pretože posilňuje väzbu medzi zákazníkmi a značkou. Toto spojenie nielen že zvyšuje vernosť zákazníkov, ale tiež udržuje potenciálnych zákazníkov v neustálom kontakte s vašou spoločnosťou, čo podporuje trvalý záujem a zapojenie.

Titulky k videám 

Videá s titulkami sú prospešné pre široké spektrum divákov. Titulky nielenže pomáhajú ľuďom so sluchovým znevýhodnením, ale sú tiež užitočné v situáciách, keď nie je možné zapnúť zvuk, napríklad v hlučnom prostredí alebo na verejných miestach. Titulky teda zvyšujú dostupnosť obsahu.

Zdroje