Definícia

Syndróm vyhorenia je stav fyzického, emocionálneho a mentálneho vyčerpania spôsobený dlhodobým a nadmerným stresom. Obvykle sa vyskytuje, keď sa človek cíti preťažený a neschopný plniť neustále sa zvyšujúce požiadavky. Najčastejšie ho vyvoláva stresujúce pracovné prostredie, ale môže sa objaviť aj v iných oblastiach života, ako je rodina, škola alebo osobné vzťahy.

Popis

Syndróm vyhorenia vzniká postupne. Príčinou môže byť dlhodobý stres, nedostatočná podpora od kolegov alebo nadriadených, nejasné alebo príliš vysoké pracovné očakávania, monotónna alebo nezmyselná práca či konflikty v práci/doma.

Príznaky syndrómu vyhorenia

Medzi príznaky vyhorenia môže patriť:

  • Fyzické a emocionálne vyčerpanie,
  • nespavosť,
  • bolesti hlavy,
  • problémy s pamäťou a sústredením,
  • pocit neúspechu a nedostatočnosti,
  • zníženie pracovného výkonu,
  • strata motivácie,
  • problémy s trávením,
  • zvýšená podráždenosť,
  • sklon k závislostiam.

Liečba stavu vyhorenia zahŕňa viacero krokov, ktoré sa snažia obnoviť rovnováhu medzi pracovným a osobným životom, znížiť stres a posilniť emocionálnu pohodu. Riešením môže byť psychoterapia, zmeny v pracovnom prostredí (alebo práci samotnej), relaxačné techniky, zlepšenie životného štýlu či rozhovory s priateľmi.