Definícia

Imposter syndróm (alebo syndróm podvodníka) je psychologický stav, pri ktorom jednotlivec pochybuje o svojich úspechoch a má neodôvodnený strach z toho, že bude odhalený ako „podvodník“. 

Popis

Predpokladom pre vznik imposter syndrómu môžu byť prehnane prísne rodičovské prístupy vo výchove, ktoré môžu dieťa presvedčiť o tom, že jeho hodnota závisí od jeho úspechov. Rovnako tak osoby s perfekcionizmom a nízkym sebavedomím sú náchylnejšie k pocitom neadekvátnosti; k vzniku imposter syndrómu však môžu prispieť aj kultúrne a sociálne faktory, ako stereotypizácia či diskriminácia.

Prejavy imposter syndrómu

Medzi prejavy môžu patriť:

 • Pochybnosti o sebe, svojich schopnostiach, kompetenciách a zásluhách,
 • neschopnosť prijať kompliment,
 • porovnávanie sa,
 • prisudzovanie úspechu šťastiu/náhode namiesto vlastnej zručnosti alebo tvrdej práci,
 • obavy, že ostatní zistia, že nie ste takí kompetentní, ako sa zdá,
 • strach zo zlyhania,
 • úzkosť.

Ako bojovať s imposter syndrómom?

Pomôcť môžu tieto techniky:

 • Pochopenie vlastných pocitov,
 • rozvoj zdravého vzťahu k chybám a zlyhaniu,
 • stanovenie si realistických cieľov,
 • rozhovor s dôverným priateľom,
 • terapia u psychológa/psychoterapeuta.